I pressemeldingen som ble sendt ut 15. november, ga EFTA-domstolen sin egen president Carl Baudenbacher (70) et meget solid skussmål:

«Under hans ledelse har EFTA-domstolen utviklet seg til en sterk institusjon, med betydelig innflytelse på rettspraksis i EU-domstolen. Baudenbacher er også ansett som en fremragende ekspert i spørsmål om Brexit og Sveits/EU-politikk.»

Foruten en omfattende videre redegjørelse for Baudenbachers innflytelse på europeisk rettsliv, ble det også meddelt at han ville gå av fra domstolen den 31. mars 2018. Dette til tross for at hans periode som dommer i EFTA, hans tredje 6-årsperiode, opprinnelig var ment å utløpe først 5. september 2019.

Pressemeldingen fra 15. november sa ingenting om hvorfor Baudenbacher ønsker å trekke seg.

Ny sjef allerede på plass

Onsdag denne uken kom det imidlertid en ny pressemelding fra EFTA-domstolen. Her fremgår det at den islandske EFTA-dommeren, Páll Hreinsson, ble valgt til ny president 14. november, altså dagen før Baudenbacher kunngjorde sin oppsigelse.

Videre står det at Hreinsson har tiltrådt som president, med virkning fra 1. januar. Dette samsvarer med at Baudenbachers nåværende presidentperiode, hans femte, utløp ved nyttår.

- Ingen dramatikk

Administrativ leder for EFTA-domstolen, Gunnar Selvik, sier til Rett24 at det ikke ligger noen dramatikk bak dette.

- Baudenbacher har sagt opp fra 31. mars 2018, mens Hreinsson ble valgt som president fra 1. januar 2018. Det vil si at Baudenbacher fortsetter som dommer ut mars måned, mens hans presidentrolle ble avsluttet 31. desember. Dette er helt udramatisk. 

- Hvorfor ble det ikke opplyst at det allerede var valgt ny president da Baudenbachers avgang ble kunngjort?

- Hans avgang og Hreinssons presidentskap er som sagt uavhengige av hverandre, opplyser Selvik på e-post.

Baudenbacher hjemmeside
Baudenbacher har sin egen private hjemmeside, der han presenterer seg grundig.

EFTA-dommer siden 2011 

Den nye presidenten Hreinsson kom til EFTA fra islandsk Høyesterett i 2011. Han ledet granskningen av den islandske bankkrisen i 2008.

EFTA-domstolen består av tre dommere fra henholdsvis Norge, Island og Liechtenstein, der sveitseren Baudenbacher har representert Liechtenstein siden 1995.

Den norske dommeren i EFTA, Per Christiansen, ble i 2016 gjenoppnevnt frem til 2020. Dette skjedde imidlertid etter betydelig brudulje, da VG avslørte at norske myndigheter ønsket å bytte ham ut.