Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy søker avskjed fra embetet som dommer i Høyesterett, med virkning fra 1. juli. Frem til han fratrer vil Skoghøy ha studiepermisjon.

Det opplyser Høyesterett i en pressemelding.

Annonse

Har du erfaring innenfor kapitalforvaltning og kan tenke deg å jobbe i Thommessen?

Høyesterett skriver:

«Høyesterett og Skoghøy har inngått en avtale som skal sikre at Skoghøy ikke blir økonomisk skadelidende ved at han går av før han når aldersgrensen på 70 år. Avtalen innebærer utbetaling av et engangsbeløp på 3.600.000 kroner før skatt, i tillegg til dekning av utgifter i forbindelse med avtaleprosessen.

Skoghøy har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022. Både Høyesterett som arbeidsgiver og Skoghøy gir med dette uttrykk for at avtalen som nå er inngått er den riktige løsningen og ønsker ikke å uttale seg utover dette.»

Høyesterett opplyser videre at Tilsynsutvalget har fått beskjed om om at det fra Høyesteretts side ikke lenger er behov for en behandling av den henvendelsen som ble sendt i kjølvannet av kontroversen rundt Skoghøys uttalelser i fjor.

– Jens Edvin A. Skoghøy har gjennom disse årene lagt ned et betydningsfullt arbeid for Høyesterett og for norsk rettsliv. Det står stor respekt av hans virke både som dommer og rettsteoretiker, sier justitiarius Toril Marie Øie i pressemeldingen.

Som advokat fikk Skoghøy møterett i 1988. Da han ble utnevnt til dommer i Høyesterett i 1998, var han professor ved Universitetet i Tromsø. I 2017 sa han opp stillingen og gikk tilbake til UiT, før han på ny ble dommer i 2020.

Leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, sier til VG at foreningen takker Skoghøy for sin innsats som dommer.

– I Advokatforeningen har vi spesielt satt pris på at han gjennom alle år har stilt villig opp for foredragsholder på våre mange arrangementer, landet rundt. Vi håper at han nå får enda bedre tid til å dyrke sitt forfatterskap og til å stille opp som foredragsholder, også på våre arrangementer, sier han i en uttalelse til avisen.