I et intervju med VG, sier Advokatforeningens leder at justisministeren bør rydde opp.

– Det inntrykket som er skapt, er svært uheldig i en rettsstat. Det svekker tilliten til våre politimyndigheter. Det gagner ingen. Ansvaret for å rydde opp i dette ligger hos justisministeren. Og om det ikke gjøres, bør Stortinget ved kontroll- og konstitusjonskomiteen på banen. Dette har foregått gjennom flere regjeringer, så her er ansvaret også tverrpolitisk, sier Wessel-Aas til avisen.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en privat organisasjon få hadde hørt om for et halvt år siden, men som etter vårens politiske debatt om rusreformen har fått voldsom oppmerksomhet.

Bakgrunnen er at foreningen engasjerte seg aktivt mot regjeringens avkriminaliseringsforslag. Flere har reagert på det de mener er politisk rolleblanding, fordi foreningen feilaktig kan oppfattes som en del av politiet.

– Korrupsjon

I løpet av de siste månedene er det fremkommet en rekke saker der foreningen tilsynelatende oppfattes som representanter for politiet, senest i forbindelse med en avtale om skjenkereglene i Kristiansand.

Fædrelandsvennen omtalte tidligere i uken tirsdag at utelivsbransjen i byen tidligere kunne slippe prikker fra skjenkekontrollen, ved å henge opp et skilt fra Norsk Narkotikapolitiforening i lokalet.

– Det nærmeste ordet er korrupsjon, uten at jeg vil bruke det før saken er etterforsket ferdig. Men jeg vil ikke bli overrasket dersom kommunen ender på tiltalebenken for å akseptere et slikt forslag, uttalte John Christian Elden til VG tirsdag.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm skrev tirsdag kveld: «Hvordan en privat forening får makt til å overstyre alkoholloven, kan man saktens lure på. Noe av svaret ligger antagelig i at foreningen for alle praktiske formål er blitt oppfattet som "politiet".»

NRK har tidligere omtalt at NNPF over de senere årene har fått millioner i støtte fra Politidirektoratet. Overfor Rett24 kaller Wessel-Aas det avgjørende at rolleblandingen opphører.

NNPF har ingen formell tilknytning til politiet, ut over at mange av medlemmene er polititjenestemenn. Foreningen er åpen også for andre yrkesgrupper, som Tollvesenet, påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen og Forsvaret.

Ruspolitisk har foreningen markert seg som sterke motstandere av liberalisering.

– Synes du Politidirektoratet bør be foreningen fjerne «politi» fra navnet?

– Jeg synes det er vanskelig å skulle ha et forbud mot å bruke begrepet politi. Problemet ligger på veldig mange plan, men først og fremst på den måten man har opptrådt på. Da er det ekstra problematisk at de har et navn som gir et skinn av at de representerer politietaten. I den totale gjennomgangen som bør gjøres av dette, bør man kanskje også vurdere om man, i likhet med beskyttelsen man har av riksvåpenet, skulle beskytte politinavnet. Jeg synes det hører med i diskusjonen.

– Bevisst misforståelse

Foreningens leder, Jan-Erik Bresil, sier til VG at foreningen forsøker å hindre misforståelser rundt roller, ved å ha egen nettside, e-poster, logoer og lignende.

– Som alle andre kan vi også gjøre feil og skal da forbedre oss. Vi opplever at enkelte som ønsker en annen ruspolitikk enn oss bevisst ønsker å misforstå for å fjerne vår stemme fra debatten, sier Bresil til avisen.

Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet sier til VG at Politidirektoratet har iverksatt flere tiltak for å forhindre rolleblanding.

– Politidirektoratet er svært opptatt av at det ikke skal oppstå uklarhet rundt, eller herske tvil om politiets rolle og ansvar. Eventuelle uklarheter tar vi på største alvor, sier Vandvik.

Navnekonkurranse

NNPF er forøvrig ikke de eneste som bruker «politi» i navnet. Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen opprettet i vår «Norges Narkotikapolitiforbund», som en protest mot NNPFs virksomhet. I denne foreningens navn leverte han så en høringsuttalelse med varmt forsvar for avkriminalisering av narkotika. Høringsuttalelsen ble senere sitert flere steder i regjeringens proposisjon.

En som reagererte kraftig på dette, var statsadvokat Stein Vale ved Oslo statsadvokatembeter.

Les: Statsadvokat mener jusprofessor lagde «bedragersk» høringsuttalelse

– Det er oppsiktsvekkende at en jussprofessor, som avgir en høringsuttalelse om rusreformen, velger å opptre under falskt flagg, og utgi seg for å tilhøre en organisasjon som tilsynelatende har tilknytning til politiet, uttalte statsadvokat Stein Vale til Rett24 i den anledning.