Wessel-Aas kom til Bing Hodneland i 2011, etter 12 år i NRK. Han har siden vært en aktiv samfunnsdebattant innen ytringsfrihet og menneskerett, blant annet gjennom verv i Advokatforeningens hovedstyre og International Commission of Jurists (ICJ).

IMG_1075
Lund & co vant Talentprisen i sommer.

Men nå melder han altså overgang til Lund & Co, som på forsommeren fikk Advokatforeningens Talentpris, blant annet for sin sjeldent høye kvinneandel blant partnerne.

Rett24 besøkte ballrommet hos Lund & co i fjor høst

– Hvorfor?

– Jeg oppfatter dette som et spennende firma, som er relativt spisset mot prosedyre. De har dessuten mange klienter i offentlig sektor. I disse dager er snart alle offentlige etater blitt publisister, og utviklingen av medierettslige spørsmål innen offentlig virksomhet er et område jeg mener det kan være interessant å bidra til, sier Wessel-Aas.

Lund & Co oppgir i en melding at de ønsker å styrke seg i grenselandet mellom medierettslige og EØS-rettslige problemstillinger.

– Med Wessel-Aas vil firmaet få ytterligere en partner med møterett for Høyesterett. Dette befester Lund & Cos posisjon som prosedyrefirma, skriver firmaets grunnlegger, Caroline Lund, i meldingen.