Jøran Kallmyr (FrP) ble i statsråd i dag utnevnt til ny justisminister, etter at Tor Mikkel Wara i går varslet at han ville gå av.

Wara har hatt permisjon i to uker, etter at hans samboer ble siktet av PST.

Kallmyr er utdannet jurist, og jobbet som advokatfullmektig i Ræder frem til han ble statssekretær for Anders Anundsen i 2014. Han kom tilbake til Ræder som partner i 2016, og har der ledet avdelingen for eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt.

Han har tidligere vært både helsebyråd og samferdselsbyråd i Oslo.

Passerer Høyre

Med dagens utnevnelse er det nå fem FrP'ere som har vært justisminister. De fem er

  • Anders Anundsen (2013-2016)
  • Per Willy Amundsen (2016-2018)
  • Sylvi Listhaug (2018-2018)
  • Tor Mikkel Wara (2018-2019)
  • Jøran Kallmyr (2019-)

I tillegg har Per Sandberg og Jon Georg Dale vært fungerende justisministre i henholdsvis fire og to uker, slik at de totalt er oppe i sju statsråder siden andre verdenskrig.

Dermed passerer FrP Høyre, som siden krigen bare kan skilte med seks. Riktignok var det på papiret en høyrestatsråd på justis i den midlertidige samlingsregjeringen som ble stablet på beina sommeren 1945, men Johan Cappelen var aldri medlem av Høyre.

Flere vikarer

Rett24 har konsultert Norges desidert tyngste ekspertise på norsk justisministerhistorie, tidligere departementsråd Morten Ruud, for å finne ut om det noen gang var noen Høyre-statsråder som fungerte i de andres fravær. Høyres statsråder har imidlertid i liten grad måttet gå av brått og overraskende. Det eneste tilfellet Ruud kjenner til, var da Mona Røkke ble alvorlig syk i 1985.

– Jeg husker det fordi jeg den dagen skulle bistå henne i et møte med den australske justisminister, som var på besøk i Norge. I Røkkes sted stilte da Lars Roar Langslet. Hvor vidt han formelt ble utpekt som vikarierende justisminister husker jeg ikke, men det tok vel noen dager før Wenche Frogn Sellæg ble utnevnt, forteller Ruud.

Høyres seks

Om vi for raushetens skyld legger til grunn at Langslet formelt ble utnevnt til fungerende justisminister, er Høyre da oppe i seks justisministre – én mindre enn FrP. Tar vi rausheten over i det parodiske, og inkluderer Cappelen fra samlingsregjeringen i 1945, ligger de likt. De fem formelt utnevnte er:

  • Elisabeth Schweigaard Selmer (første kvinne i posten, 1965-1970)
  • Egil Endresen (far til dommer Clement Endresen, 1970-1971)
  • Mona Røkke (1981-1985)
  • Wenche Frogn Sellæg (1985-1986)
  • Else Bugge Fougner (1989-1990)

I tillegg kan altså, kanskje, Lars Roar Langslet ha fungert noen dager da Mona Røkke ble syk.