Det måtte en fornyet utlysning til, men under mandagens møte i Innstilingsrådet for dommere kom innstillingsrådet frem til tre navn på listen. De tre er

  1. Jørn Holme, riksantivar
  2. Morten Miland Thomsen, konstituert sorenskriver Nordre Vestfold tingrett
  3. Steinar Langholm, konstituert sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett

Holme har en særdeles lang karriere i justissektoren bak seg, helt tilbake til da han på 80-tallet bistod Arne Haugestad som forsvarer i Treholt-saken.

Siden har han hatt en rekke tunge stillinger, blant annet i Økokrim, som statssekretær, i PST og senest som Riksantikvar siden 2009.

– Overraskende prosess

– Det har vært en rask og litt overraskende prosess for meg. Jeg har hele mitt liv vært statsansatt, og det har alltid vært min plan å vende tilbake til justis. Men denne muligheten kom litt raskere enn jeg hadde tenkt meg. Jeg har tre år igjen av åremålet, men det å kunne bygge noe nytt sammen med dommerne og saksbehandlerne, gjør at det her er en veldig spennende jobb. Og det at de ansatte faktisk ønsket en sammenslåing, gjør det ekstra spennende å ta en slik utfordring, sier Holme, som understreker at han kun er innstilt, ikke ansatt.

De fire tingrettene som skal slås sammen til nye Vestfold tingrett, er

  • Nordre Vestfold tingrett
  • Tønsberg tingrett
  • Sandefjord tingrett, og
  • Larvik tingrett

Tingrettene skal inntil videre fortsette i sine respektive lokaler, men samlokalisering vil bli en sentral oppgave for den nye sorenskriveren.

Vestfold tingrett vil totalt få 23 dømmende og 31 administrative stillinger, noe som vil gjøre den til landets femte største domstol, hårfint bak Gulating lagmannsrett.