Fire tingretter i Vestfold skal slås sammen til én, og rekrutteringen av leder til den nye domstolen har vist seg å bli en lengre prosess enn planlagt.

Tidlig ble det kjent at politimester Hans Sverre Sjøvold hadde søkt jobben samtidig som han søkte fornyet åremål ved Oslo politidistrikt. Da Sjøvold så trakk søknaden, ble hele stillingen utlyst på nytt.

– Årsaken til den fornyede utlysningen er at det foreligger for få kvalifiserte søkere, sa avdelingsdirektør Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen til Rett24 i mars.

Femte størst

De fire tingrettene som skal slås sammen, Nordre Vestfold tingrett, Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett, skal inntil videre fortsette i sine respektive lokaler. Domstoladministrasjonen opplyser imidlertid at målet er samlokalisering.

Vestfold tingrett vil totalt få 23 dømmende og 31 administrative stillinger, noe som vil gjøre den til landets femte største domstol, hårfint bak Gulating lagmannsrett.

Droppet Østfold-fusjon

Domstoladministrasjon har ønsket å gjøre en tilsvarende fusjon i Østfold, men dette er lagt på is etter lokal motstand.

To av de nye navnene på søkerlisten er unntatt offentlighet, noe som normalt betyr at de er privatpraktiserende advokater. Det tredje nye navnet er lederen for Nordre Vestfold tingrett, som altså er en av de fire enhetene som skal fusjonere. Fra tidligere er også sorenskriveren i Larvik søker.

Søkerlisten er:

  1. Steinar Langholm (55), konstituert sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett
  2. Siri Vigmostad (60), sorenskriver ved Larvik tingrett
  3. Morten Miland Thomsen (42), konstituert sorenskriver Nordre Vestfold tingrett
  4. Mann, unntatt offentlighet
  5. Mann, unntatt offentlighet

Se listen her