Fire tingretter i Vestfold skal slås sammen til én, og sist uke ble det klart at politimester Hans Sverre Sjøvold har trukket søknaden om å bli sorenskriver for den nye enheten.

Kort tid etter ble stillingen utlyst på nytt.

– Årsaken til den fornyede utlysningen er at det foreligger for få kvalifiserte søkere, sier avdelingsdirektør Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen.

Vil evaluere

Den fornyede kunngjøringen kommer kort tid etter at også den ledige stillingen i Mennneskerettsdomstolen måtte utlyses på nytt. Og da både Borgarting og Oslo tingrett lyste ut lederjobbene sine på nyåret, kom det inn totalt fire kvalifiserte søkere til de to jobbene.

Nå ønsker DA-direktør Sven Marius Urke å gjennnomføre en evaluering av lederrekrutteringsprosessen i domstolene.

– Det er slik at det er Innstillingsrådets oppgave å innstille kandidater, og Domstoladministrasjonens oppgave å skaffe kandidater.

– Og det lykkes dere ikke med?

– Nei, det er jeg enig i. Domstolkommisjonen jobber med denne problematikken, men jeg mener det bør gjennomføres ekstern evaluering av prosessen slik den er i dag. Vi bruker jo endel ressurser på dette, men det er en jobb jeg tenker vi kanskje må skru litt om på. I andre deler av offentlig sektor bruker de for eksempel rekrutteringsselskaper til slike jobber. Vi må vurdere om det kan være aktuelt også for oss, sier Urke.

Offentlige søkerlister

En annen ting Urke fremhever, er problematikken knyttet til offentligheten rundt søkerlistene.

– Det er lett å se den prinsipielle begrunnelsen for at søkerlistene til disse stillingene skal være offentlige, men det er samtidig ingen tvil om at offentligheten begrenser søkerlisten betydelig. De som er aktuelle til slike stillinger, sitter allerede i gode jobber, og det kan ha store konsekvenser å søke en slik jobb.

Lønnsnivået til domstolledere er godt, og spiller mindre rolle, tror Urke. Domstolledere tjener i dag mellom 1,2 og 1,5 millioner, etter domstolens størrelse. Derimot mener han Domstoladministrasjonen må begynne å tenke på å utvikle ledertalenter fra interne rekker, over tid.

– Det er en investering, det tar tid og ressurser. Og vi har jo knapt nok opplegg for de som allerede er ledere. Men i Nederland gjør de dette, og vi skal i møte med dem i mai for å lære. Nederland har en av de mest fremoverlente domstoladministrasjonene i Europa, og vi har etablert ganske god kontakt med dem, forteller Urke.

Rotevatn: EMD spesiell

Statssekretær Svinung Rotevatn (V) i Justisdepartementet mener den manglende søkermassen til EMD-stillingen er litt spesiell, og peker samtidig på det generelt er god søkermasse til vanlige dommerembeter.

– Grunnen til at det har vært et beskjedent antall søkere er nok litt ulik hva gjelder de ulike domstollederstillingene. Når det gjelder

ta378c7b
Sveinung Rotevatn (V)

lederstillingene ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, stiller disse særlig høye krav til administrasjon og ledelse. Det er med andre ord ikke nok å være en god jurist, dette er nokså særegne stillinger ved landets to største domstoler. Når det gjelder stillingen som dommer ved EMD, er dette en stilling der det stilles meget høye faglige krav, herunder bred kjennskap til det norske rettssystemet, og til menneskerettighetene. Videre er det særlige krav til språkkvalifikasjoner, samt at man må flytte ut av landet for en periode. Det begrenser i praksis antallet mulige kandidater. Og vi vet av erfaring at det er vanskelig å få norske jurister til å jobbe internasjonalt, blant annet har vi sett dette ved stillingsutlysninger i ESA.

Ønsker flere

Rotevatn peker også på at det var svært gode søkere da stillingen som Høyesterettssjustitiarius ble utlyst sist.

– Når alt dette er sagt: Vi skulle veldig gjerne ønske oss flere søkere til de nevnte stillingene. Det er vanskelig å spekulere i hvorfor det ikke er slik, men fra departementets side ønsker vi selvsagt flest mulig dyktige dyktige søkere å velge mellom. Vi vil selvsagt lytte til innspillene fra DA når det gjelder hvordan vi kan legge opp til enda bedre prosesser fremover. Det er ikke mangel på dyktige jurister og domstolsledere der ute. Og det er ingen grunn til å være beskjeden når ledige toppstillinger dukker opp, sier Rotevatn.