Torsdag ble det klart at det ikke var kommet inn noen kvalifiserte kvinnelige søkere til den snart ledige jobben som dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Normalt ville ikke dette vært et problem, all den tid det var andre, sterke kandidater på den korte listen. Men ettersom reglene pålegger Norge å innstille minst én kvinne til jobben, hadde departementet få andre muligheter enn å forsinke hele prosessen med en ny utlysning.

– Beslutningen om å utlyse på nytt er tatt av Justisdepartementet, etter samråd med komitéen, sier innstillingskomitéens leder Yngve Svendsen.

Som spådd

Dermed gikk det som jusprofessor Ragna Aarli allerede hadde spådd. Til Rett24 fredag morgen fortalte hun at hun ikke så noe alternativ:

– Problemet er at en ny utlysning bare er nødvendig for å tilfredsstille prosessen, ikke for å fylle stillingen. Selv om Norge har plikt til å fremme forslag om tre kandidater, er det til syvende og sist kun én person som skal ansettes. Det er vel knapt noen i Norge som formelt sett har det man kan kalle en mer «passende» CV for en EMD-dommer enn Arnfinn Bårdsen, uttalte Aarli.

Hun tror det kan bli vanskelig å få en kvinnelig kandidat til å melde seg, fordi kandidater som blir oppfordret til å søke lett vil kunne føle seg som «skuebrød» i prosessen.

Den nye søknadsfristen blir på andre siden av påske, den 6. april.

Nåværende dommer Møse skal etter planen returnere til Høyesterett i august.