– Dersom Politidirektoratet både skal utforme mandatet og utpeke medlemmer til å sitte i granskingsutvalget selv, blir det ikke en fullt ut ekstern gransking, sier Holter, som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, til VG.

Hun mener det må tas politisk ansvar fra justisminister Monica Mæland (H).

Les: Jon Wessel-Aas ber justisministeren rydde opp i politiforvirring

Onsdag ble det kjent at Politidirektoratet skal granske båndene de har til den omstridte foreningen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Senere på dagen ble det kjent at granskningen skulle gjøres eksternt. Det mener Holter og Bromander likevel ikke er nok. De krever at Politidirektoratet holdes helt utenfor prosessen.

Sverre Bromander, som er leder for fagforeningen Juristforbundet-Stat og tidligere leder for Politijuristene, mener de fleste ikke kjenner til bindingene mellom politiet og NNPF, og at sammenblandingen framstår så infiltrert at man ikke kan angripe problemet internt.

NNPFs rundt 3.600 medlemmer er i hovedsak politiansatte, og Politidirektoratet har utbetalt flere millioner kroner til kurs og konferanser fra foreningen, som er en frivillig forening uten formell tilknytning til politiet.

(©NTB)