Det finnes i dag en rekke norske og internasjonale jusspodder – både rettet mot fagfolk og mot folk flest.

Brækhus-partner Eivind Arntsen var blant de første som startet å podkaste om juridiske tema i Norge. Første episode av podkasten Juridisk ABC ble publisert i 2014.

Arntsen Eivind
Eivind Arntzen, Brækhus.

– Jeg så at det var et behov for en slik podkast. Da jeg startet opp, var det ingen måte for folk flest å få kunnskap om juss via podkastformatet på, sier Arntsen.

Fem år med podkasting har resultert i 42 episoder av Juridisk ABC, og podkasten er i ferd med å runde 250 000 nedlastninger. Det tilsvarer et gjennomsnitt på nesten 6000 lyttere per episode.

– Målgruppen er i utgangspunktet ikkejurister som kan ha behov for veiledning knyttet til juridiske problemstillinger. Men jeg har også fått tilbakemeldinger fra jusstudenter som sier de har hatt glede av podkasten, sier Arntsen.

Arntsen tror noe av suksessoppskriften til Juridisk ABC er at gjestene i podkaststudioet er eksperter på området som diskuteres.

– Jeg har som mål å finne den personen som er best egnet til å si noe om temaet for episoden. For eksempel i episoden der vi diskuterte Sivilombudsmannens rolle i samfunnet, var sivilombudsmann Aage Thor Falkanger gjest i studio, sier Arntsen.

Vil ufarliggjøre bransjen

I likhet med Juridisk ABC, har Advokatfirmaet Codex også satset på en juridisk podkast rettet mot «Hvermansen». Nylig lanserte de Rettsrådet, en podkast med juridisk informasjon for virksomheter og folk flest.

Podkast-satsningen er ifølge informasjonsansvarlig i Codex Jo Martin Fridstrøm et ledd i advokatfirmaets målsetning om å kommunisere mer med folk, være mer tilgjengelige og senke terskelen for henvendelser.

– Vi ønsker å dele av vår juridiske kunnskap og på den måten forhåpentligvis styrke vårt tillitsforhold med nåværende og fremtidige klienter, sier Fridstrøm, og får støtte av Codexsjef Anders Faanes:

– Målet med Rettsrådet er å informere og gi svar på spørsmål i den hverdagsjuridiske jungelen, i tillegg til å ufarliggjøre og fjerne mystikken som ligger rundt advokatbransjen. Vi vet at folk har masse spørsmål, men vegrer seg for å ta kontakt med et advokatfirma.

Det er Faanes som er programleder i Rettsrådet. Han har ledet lytterne gjennom de hittil ti episodene som har tatt for seg alt fra nabotvister til barnefordelingssaker. Faanes er ikke jurist, noe han mener er en fordel for Rettsrådet.

– Når jeg sitter i studio som programleder, snakker vi om temaer som jeg kan like lite om som en privatperson eller en bedriftsleder. Hvis advokatene bruker begreper som ikke er en naturlig del av mitt vokabular, stopper jeg dem og stiller spørsmål. På den måten får vi formidlet kunnskapen slik at de som har behov for det, forstår hva som blir snakket om, sier Faanes

Rettsrådet har så langt rundt 2000 nedlastninger.

– Det synes vi er en god start med tanke på at vi er veldig ferske med en slik podkast og ikke har gjort noen markedsføring av større betydning, sier Jo Martin Fridstrøm.

Fagpodkast for dommerstanden

Tingrettsdommerne Ola Berg Lande og Ragnar Lindefjeld har sammen med dommerfullmektig Kaspar Nygaard Thommessen i et drøyt år produsert podkasten Dommerpodden. Podkasten, som opprinnelig var et prøveprosjekt, har vist seg å nå ut til langt flere enn den tiltenkte målgruppen.

– Vi har i underkant av 3000 lyttere per episode, og det er betydelig flere enn målgruppen som er de 7-800 dommerne og dommerfullmektigene i norske domstoler, sier Lande.

Initiativet til Dommerpodden kom fra Høyesterettsdommer Ragnhild Noer som mente podkast var et fint format for kompetansebygging hos dommere.

– Oppdragsgiveren vår er kompetansekomiteen i Domstolsadministrasjonen som driver med løpende kompetansebygging av dommere. Podkastformatet er en publikumsvennlig måte å formidle overordnede problemstillinger knyttet til dommerhåndverk på, sier Lande.

Lande tror noe av årsaken til Dommerpoddens popularitet er at den tar for seg dommerhåndverk i vid forstand.

– Vi har nok lagt oss såpass bredt i mange episoder at vi berører temaer som er relevante også for andre profesjonelle aktører i retten, sier Lande.

Store internasjonale jusspodder

Det internasjonale jusspodmarkedet er også stort.

Tidligere statsadvokat i USA Preet Bharara har gjort suksess med podkasten Stay tuned with Preet. Bharara, som i 2017 fikk sparken av president Donald Trump, leder lytterne gjennom juridiske saker som preger nyhetsbildet. Stay tuned with Preet er en podkast om makt, politikk og rettferdighet, heter det i beskrivelsen av podkasten.

Bloomberg Law Podcast er en populær podkast blant amerikanske jurister og jusstudenter. I podkasen analyserer programleder June Grasso sammen med advokater og andre jusseksperter komplekse juridiske problemstillinger og saker. Podkasten tar for seg et bredt spekter av saker – alt fra immaterialrett til strafferett.

Podkasten More perfect har blitt en populær måte for amerikanere å få innblikk i hva som skjer i US Supreme Court på. Programleder Jad Abumrad har gjennom tre sesonger gått nærmere inn på historien og det politiske klimaet som ligger bak noen av de største avgjørelsene fra domstolen, og forklart hva disse avgjørelsene vil bety for folk flest.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at det i Norge er 7800 dommere i Norge. Her var det falt ut en bindestrek, det skulle stå 7-800.