Da Rett24 sist uke spurte Justisdepartementet om det ville bli en høring om oppsplitting av domstoler, ville den politiske ledelsen ikke svare ja eller nei.

Det har fått mange til å reagere, ikke minst SV, som utgjør det parlamentariske flertallsgrunnlaget for regjeringen.

Les: SV: – Vi forventer at det holdes høring om domstolene

Nå svarer justisministeren med å legge tvilen til side.

– Jeg ser at det sås tvil om hvorvidt det blir høring, og det er helt ugrunnet. Vi har vært tydelige på at vi vil lytte til bredden av innspill. Det kommer til å bli høring. Vi er opptatt av å få en ryddig prosess, og det jobber vi med å sikre. Vi vil snart komme tilbake til hvordan prosessen blir, men jeg må be om litt mer tålmodighet, så kommer vi snart tilbake med konkret informasjon, sier Emilie Enger Mehl (Sp).

– Men en vanlig høringsrunde blir det altså?

– Det blir det. Det er viktig å ha en prosess der vi får innspill fra de som ønsker å inngi det, og det er viktig for meg å lytte til ulike stemmer. Og det er det vi legger opp til. Og da kan jeg jo legge til at de partiene som sier at de er opptatt av ryddighet, jo kan bidra med ikke å så tvil om den.

SV fornøyd

– Flott at statsråden nå gir et klart svar om prosess, og at vi sikrer en bred høring som vil gi oss et best mulig kunnskapsgrunnlag, repliserer SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, i en epost til Rett24.

Tor Andre Johnsen, som er medlem av Stortingets justiskomité fra FrP, roser SV for å ha tatt et klart standpunkt i spørsmålet om høring.

– Det er ikke ofte jeg skryter av SV, men jeg må nesten tillate meg å gi dem en liten honnør her. Det er tydelig at regjeringen tok det for gitt at SV bare skulle dilte etter.  Det er tydelig at Sp har sitt mål, og det er å reversere reformen, men jeg håper jo virkelig at SV ikke lar seg presse av regjeringen her. Jeg er overrasket over at Ap lar Sp helt ukritisk får fortsette å kjøre på med sin utdaterte og feilaktige valgkampretorikk. Sp har tydeligvis ikke oppdatert seg på fakta i saken. De gjentar sin gamle retorikk om «tjenester nær folk» nærmest på autopilot, uten å ta innover seg at virkeligheten har endret seg, mens Sp har stått på stedet hvil, sier Johnsen.

Han kaller reformen en vinn-vinn-situasjon for distriktene.

– Rett før jul hadde jeg selv møte med Østre Innlandet Tingrett på Hamar. Der ble jeg orientert om at de kunne få ned ventetiden ved blant annet å flytte saker til Tynset. De hadde nylig hatt en sak hvor partene satt fysisk på Hamar, mens dommeren deltok digitalt fra Tynset. Dette bør jo egentlig være musikk i ørene til Sp. Slik rettstedene nå samarbeider vil det styrke arbeidsplassene i distriktene, og ikke svekke de, slik Sp dessverre hevder i sin retorikk, sier Johnsen.

Reformen slik den be gjennomført i fjor, der alle rettsstedene ble beholdt, var resultat av et kompromiss mellom FrP og de daværende regjeringspartiene. Sp og Ap har i regjeringserklæringen skrevet at reformen skal reverseres med mindre det lokalt er enighet om ikke å gjøre det.