Rett24 melder at høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie har erklært seg inhabil når retten skal gjenoppta NAV-saken. Hun var rettens leder da saken i sin tid ble behandlet og angir at hensynet til allmenhetens tillit tilsier at hun fratrer.

Les: Øie, Matningsdal og Skoghøy erklærer seg inhabile i NAV-gjenopptakelsen

I den sammenheng er det fremhevet at Arnesen-utvalget fant det kritikkverdig at Høyesterett ikke så og problematiserte det underliggende EØS-rettslige spørsmålet i HR-2017-560-A.

Det er lett å forstå at justitiarius tenker det er best hun ikke deltar i gjenopptakelsen. Jeg tror likevel det er feil. Det er jo ikke bare Øie og Høyesterett som fikk kritikk – alle med ansvar fikk kritikk for ikke å ha sett og forstått EØS-retten. Samlet er det samfunnet som sviktet. Når slike alvorlig feil inntrer må feilene ikke bare rettes, men også forstås. I den sammenheng er erkjennelse av feil veldig viktig for både forståelse og læring.

Høyesterett må nå som domstol forholde seg til feilen, det er ingen andre domstoler som kan gjøre det. Om Høyesterett da ikke bare omgjør, men erkjenner feilen, vil det virkelig bidra til å skape tillit og gi grunnlag for egen og andres læring. Det er ingen andre enn de som dømte i saken som med absolutt autoritet kan erkjenne feilen. Andre dommere i Høyesterett kan gjøre det, men det er jo ikke lett å erkjenne på andres vegne og særlig ikke når øverste leder satt i retten da feilen ble begått.

Samlet sett ville det derfor vært best om Øie selv ledet retten, og erklærte at det glapp også for Høyesterett. Det ville være tillitsskapende.