I Rett24 1. september forteller to tingrettsdommere om de mange ekstraoppgavene dagens dommere har under rettsmøter, og hvordan det i verste fall kan gå utover rettssikkerheten.

Les: Tidstyver i rettssalene truer rettssikkerheten

Kronikkforfatterne Danbolt og Løken beskriver et slags «one man show», der dommeren blant annet må være tekniker, veileder, administrator, smittevernansvarlig og vaktmester. Alt mens et stramt tidsskjema skal holdes. I tillegg kommer utfordringene som oppstår når teknikken svikter, noe som stadig vekk skjer.

Problemstillingen er dessverre velkjent for medlemmene våre. Nylig avholdt Dommerforeningen representantskapsmøte, der vi fikk synspunkter og innspill fra dommere i hele landet. Et tema som vakte sterkt engasjement var nettopp dommernes arbeidssituasjon under rettsmøter. Det var bred enighet om virkelighetsbeskrivelsen i kronikken til Danbolt og Løken. 

En mur av skjermer

En ting er det praktiske. Et annet spørsmål er hvordan vi vil at rettssalen skal se ut, hvordan den skal oppleves for aktørene.

De som er i en rettssal, skal oppleve å bli sett og hørt. Og selv om pandemien har tvunget fram teknologiske fremskritt som kommer oss alle til nytte, må vi også stille spørsmålet om det kan bli for mye av og til. Når dommeren havner bak en mur av dataskjermer, kan noe så grunnleggende, men avgjørende, som øyekontakt, være vanskelig å få til.

En rettssak kan ikke, og må ikke, sammenlignes med et vanlig kontormøte. Rettssalen er full av symbolikk; tradisjonen sitter i veggene. Det er ikke tilfeldig hvor aktørene sitter, lyssettingen i rommet, plasseringen av riksvåpenet osv. Lokalet skal bære preg av verdighet og respekt for de viktige avgjørelsene som blir fattet der. Rettssalen er et av de få gjenværende rituelle rom i vår kultur.

Dommernes fokus

Dommerne er vant til å tilpasse seg nye arbeidsmetoder, nye rammebetingelser og ny teknologi. Vi leverer. Men med stadig flere og sprikende oppgaver i arbeidshverdagen er det vanskeligere enn før å holde oppmerksomheten utelukkende på den viktigste oppgaven vi er satt til å utøve; ivareta rettssikkerheten og avsi en korrekt dom.

Derfor vil de mange utfordringene medlemmene våre møte i arbeidshverdagen, være en av de viktigste sakene Dommerforeningen vil jobbe med i tiden fremover.