Økokrim har besluttet å ikke etterforske Huitfeldt-saken. Økokrim har malt seg opp i et hjørne, sier jussprofessor Kinander til Dagens Næringsliv.

– Disse sakene har vært svært uheldige for Økokrim. Dette kan gi inntrykk av en politisk forskjellsbehandling. Legger vi til inhabilitetshåndteringen, ser det ut til at alt har gått galt for Økokrim i disse sakene, sier Kinander.

Annonse

Erfaren advokat/-fullmektig innen M&A

Økokrim-sjef Pål Lønseth erklærte seg inhabil i Huitfeldt-saken. Jon Petter Rui, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, reagerer også.

– Hvis vi ser på det som har vært i mediene de siste dagene, så fremstår denne avgjørelsen som spesiell, sier han.

Økokrim opplyser at omstendighetene i saken tyder på at Huitfeldt ikke har hatt kjennskap til hvilke aksjer ektemannen har handlet i eller gitt informasjon som kunne påvirke handlingen.

– Økokrim kan ikke se at det har fremkommet faktiske holdepunkter av noen betydning som gjør at Huitfeldts omtale av sin informasjonshåndtering ikke kan legges til grunn eller som krever nærmere undersøkelse av om innsideinformasjon kan ha blitt delt uaktsomt, skriver Økokrim i sin avgjørelse.