De fleste hadde regnet med at regjeringens varslede proposisjon om ny advokatlov skulle bli fremlagt fredag 9. april. Dette var i utgangspunktet fristen for lover som skal behandles før sommeren.

Det skjedde imidlertid ikke. Statssekretær Hilde Barstad (H) opplyste da at det var «kommet flere innspill i sluttfasen av proposisjonsarbeidet som ikke ble fremsatt under høringen», og at de derfor ønsket et nytt møte med Advokatforeningen. Uten å spesifisere hva det dreide seg om.

– Dette har ført til at den opprinnelige fremdriftsplanen er blitt noe forskjøvet, uttalte Barstad.

Ikke oppdrag for eget styre

Nå opplyser Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas at temaet var advokatlovutvalgets forslag om å forby advokater å ta oppdrag for virksomheter der de selv tar del i ledelsen, typisk gjennoom styreverv. Ifølge Advokatbladet tok Advokatforeningen dette konkrete spørsmålet opp i et brev til departementet i mars i år.

Forslaget har ligget på bordet siden det ble fremsatt i NOU'en våren 2015.

Også NHO har innvendinger, viser det seg. Heller ikke de tok dette eksplisitt opp i høringsrunden.

– Vi synes bestemmelsen er dratt litt for langt. I andre sammenhenger er prinsippene gjerne litt mer tøyelige, og det bør de være i denne saken også, uttalte Halvor E. Sigurdsen, fagleder næringsjus i NHOs næringspolitiske avdeling, til Advokatbladet torsdag.

– Vår oppmerksomhet var i 2015 rettet mot de delene av NOU-en som gjaldt organisasjonsadvokater og internadvokater. Det er viktige spørsmål for NHO og våre medlemmer, sier Sigurdsen til Rett24.

– Problematisk

Wessel-Aas sier det etter reglene for god advokatskikk allerede er en klar hovedregel at advokater ikke skal påta seg oppdrag for virksomheter der advokaten selv deltar i ledelsen av virksomheten.

– Det vil imidlertid være problematisk for organisasjonslivet i Norge om man lovfestet et absolutt og kategorisk forbud mot at advokater kan utføre advokatoppdrag for virksomheter der advokaten deltar i ledelsen. Det ville for eksempel innebære at advokater som sitter i styret i sitt lokale idrettslag, eller i et lite boligsameie, ikke kunne utføre advokatoppdrag for det samme idrettslaget eller boligsameiet – selv om det i mange tilfeller vil være helt ubetenkelig med hensyn til uavhengigheten.

– Men hadde det ikke vært lurere å si dette i høringen, og ikke nå helt på oppløpet? Nå har dere jo forsinket hele loven?

– Dette kunne med fordel vært sett i høringen for fem år siden, ja. Men det er ikke riktig å si at vi har forsinket noe som helst. Vi har underveis i vår dialog med departementet de senere år spilt inn mange godt utredede forslag og nyanseringer. Allerede i fjor meldte vi inn at det var en rekke punkter som hørte best hjemme i etikken og ikke i en lov. Dette er et slikt punkt. Da vi tidligere i vinter forsto at departementet likevel ville ha med dette punktet, formulert som et kategorisk forbud, sa vi fra. Vi har vært løsningsorienterte, og har foreslått løsninger som det bør være svært enkelt å imøtekomme uten på forsinke noe som helst, sier Wessel-Aas.

Justisdepartementet har opplyst at de fortsatt har ambisjon om å fremme en proposisjon innen sommeren.