Rett24 fortalte mandag at UiO ikke vil omgjøre det omstridte vedtaket om å kutte konkurs- og panterett. Likevel mener jusprofessor Erik Røsæg at det fortsatt er håp for de som vil studere faget. Sist uke møtte han studiedekan Erling Hjelmeng for å diskutere nedleggelsen, og Røsæg forteller at han undersøker om faget kan tilbys på andre måter.

– Jeg ser blant annet på mulighetene for å inkludere en større del av pant og konkurs i det obligatoriske faget dynamisk tingsrett på tredje studieår. I tillegg vurderer jeg om det er mulig å gjøre det om til et semiobligatorisk fag, eller et eget obligatorisk fag.

– Vil ikke en slik endring kreve en omfattende studiereform?

– Nei. Fakultetet er allerede i gang med å gjøre om syvende semester. I den sammenheng er det derfor fullt mulig å gjøre endringer i dynamisk tingsrett, som er lagt til sjette semester. Dette er praktisk gjennomførbart, det er jeg helt sikker på, sier Røsæg. 

Annonse

Motiveres du av å finne gode løsninger? Bli en del av vårt team med engasjerte og faglige dyktige meklere i MEKLE!

– Dårlig saksbehandling

Røsæg har tro på at løsningene som diskuteres i fakultetsledelsen vil føre frem. Han peker på at det er interesse på fakultetet for å få rettet opp i det han omtaler som en «for dårlig beslutningsprosess» da faget ble kuttet.

Erik Røsæg 2
Erik Røsæg.

– Jeg har ennå ikke truffet på noen som synes det var en fornuftig avveining. Så dårlig saksbehandling finner en vanligvis bare i praktiske eksamensoppgaver på fakultetet, og er lite egnet som grunnlag for bastante beslutninger. 

I tillegg mener han universitetet har et samfunnsansvar for å uteksaminere studenter som kan konkurs og pant.

– Dette er like viktig for forretningsadvokater, som for dem som representerer folk flest. De fleste av oss har jo inngått en panteavtale for relativt store beløp. Konkurs- og panterett tilhører den grunnleggende juridiske verktøykassen.

Se listen over valgemner på masterstudiet her

Privat undervisning

Dersom fakultetet ikke tilbyr en eller annen form for konkurs- og panterett, har Røsæg lovet studentene ved UiO at han skal gi dem som ønsker det undervisning privat. 

– Nå som det først er blitt oppmerksomhet rundt denne saken, vil Oslo-studentene få det tøft i konkurranse med studentene fra Tromsø og Bergen om jobbene i forretningsadvokatfirmaene. I Tromsø og Bergen er dette fortsatt store, obligatoriske fag.