Da det ble kjent at UiO legger ned valgemnet konkurs- og panterett, kom det flere reaksjoner i ulike miljøer. Rett24 har tidligere omtalt skepsisen blant studenter og professor, og i DN samlet profilerte konkursadvokater seg i protest mot nedleggelsen av faget. 

En av dem som har uttrykt misnøye mot nedleggelsen av faget, er professor Erik Røsæg. Fredag var Røsæg i et møte med Hjelmeng for å diskutere blant annet nedleggelsen av faget.

Etter møtet skrev Røsæg i en tekstmelding til Rett24 at han opplever god dialog med studiedekanen, og at han tror de finner en løsning. Men UiO vil ikke omgjøre vedtaket, forteller studiedekan Erling Hjelmeng.

Annonse

CLP søker advokat/advokatfullmektig innen tvisteløsning og prosedyre

Fikk kuttpålegg

– For å gjøre om vedtaket må vi enten få ekstern finansiering til å tilby faget, eller kutte ut andre fag. Fjerning av andre fag vil skape tilsvarende problemstillinger, da det etter all sannsynlighet til medføre reaksjoner fra andre miljøer enn de som har stått frem nå. 

– Så dere utelukker helt å endre avgjørelsen?

– Svaret på det er ja.

Hjelmeng presiserer at juridisk fakultet har fått pålegg fra UiO om at deres valgemneportefølje har vært for stor og kostnadskrevende, og at de ble nødt til å kutte ned antall valgfag.

– Vi skulle gjerne tilbudt alle fag, men vi var nødt til å prioritere, medgir han.

Massive reaksjoner

På spørsmål om hvordan fakultetet har opplevd reaksjonene fra fagmiljøet, erkjenner Hjelmeng at de fremstår som massive. Han er likevel ikke enig i argumentasjonen fra motstanderne.

– Det virker som man tror at vi kutter all undervisning i konkurs- og panterett. Det gjør vi ikke. Det er fortsatt et visst innslag av dette i det obligatoriske faget dynamisk tingsrett på tredje studieår.  

– Mener du reaksjonene har vært overdrevne?

– Spørsmålet i denne omgang er om det faktisk er så kritisk at man legger ned et valgemne som går én gang i året. Det er i snitt 30-40 studenter som velger faget av et kull på 200 til 235. Sånn sett mener jeg reaksjonen er overdreven.

Den eksisterende listen over valgemner ser du her