Bakgrunnen for saken er en bredt omtalt straffesak som de siste ukene er blitt behandlet i Oslo tingrett. En 62 år gammel mann er tiltalt for å ha svindlet en eldre kvinne for nesten to millioner kroner. Ifølge tiltalen skal mannen ha lurt kvinnen til å tro at han hjalp henne med å få tilbake penger hun tidligere var blitt svindlet for, mens han i virkeligheten gjorde lite annet enn å få overført penger.

Mannen nekter straffskyld, og for en tid siden avgikk den fornærmede kvinnen ved døden. Ettersom kvinnen dermed ikke kan vitne i hovedforhandlingen, har Økokrim stevnet hennes advokat, som bisto henne med økonomiske og andre praktiske forhold de siste fem årene før hun døde.

Annonse

Jurist/advokat med spesialisering og bred erfaring innen arbeidsrett

Tiltalte mener han samarbeidet med denne advokaten i det angivelige arbeidet med å få tilbake de aktuelle pengene, og at advokatens taushetsplikt også skal dekke ham. Det er Borgarting lagmannsrett ikke enig i:

«Lagmannsretten er etter en helhetsvurdering enig i at avdødes interesse med tyngde taler for at det gjøres unntak fra taushetsplikten i dette tilfellet. At hun samtykket til at (advokaten) kunne forklare seg på etterforskningsstadiet, underbygger – som tingretten bemerker – at det er hennes vilje at saken skal bli best mulig opplyst, slik at eventuelle straffbare forhold mot henne kan bli pådømt.»

Forsvarer i saken, Hans Henrik Pettersen, opplyser at kjennelsen ble anket til Høyesterett, uten å slippe inn.

– Etter mitt syn er det betenkelig at man ikke kan innrette seg etter at en advokat har taushetsplikt. Vi anfører at min klient ha hatt en medhjelperrolle til advokaten, og derfor burde vært beskyttet av samme taushetsplikt som klienten, sier Pettersen.

Kjennelsen fra Borgarting finner du her.