Ved kommunesammenslåingene i januar 2019 fjernet flere kommuner den betalte matpausen for kontoransatte. I de gamle kommunene hadde noen betalt spisepause, eller delvis betalt spisepause, mens andre ikke hadde det.

KS har pålagt alle nye kommuner og fylkeskommuner å innføre 37,5 timers arbeidstid med tillegg av spisepause for alle kontoransatte, uavhengig av den arbeidstiden de hadde før sammenslåingen.

Delta og Fagforbundet mente det stred mot hovedtariffavtalen, og tok ut søksmål mot KS og tre av kommunene som hadde økt arbeidstiden.

Reverseres

Mandag ettermiddag kom dommen i Arbeidsretten, melder Fagbladet.

Delta, som er det største forbundet i YS, fikk fullt medhold i sitt syn om at ansattes arbeidstidsordninger ikke skal annulleres i en ny kommune. Saken ble behandlet sammen med et tilsvarende søksmål fra Fagforbundet. De to forbundene organiserer kommuneansatte i henholdsvis YS og LO.

– Dommen er klar på at KS og kommunene ikke har adgang til å fastsette dårligere arbeidsvilkår i kommuner og fylkeskommuner som slås sammen, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

En rekke kommuneansatte får dermed etterbetaling for den tiden de ikke fikk betalt matpause i 2020.

Nyttig avklaring

Dommen vil får betydning for langt flere enn de kommunene Ålesund, Heim og Orkland som var part i retten.

Advokat for KS Øyvind Gjelstad sier til NRK at de vil ta dommen til etterretning.

– Vi gikk inn saken med et annet syn, men har ikke fått medhold i det. For oss er det uansett nyttig at Arbeidsretten har kommet med en avklaring, sier Gjelstad.

(©NTB)