Fredag presenterte regjeringen en krisepakke på 27 milliarder kroner. Av dette finner 62 millioner kroner veien til rettspleien, i form av 39 millioner til domstolene, 13 millioner til påtalejurister i politiet og 10 millioner til høyere påtalemyndighet.

– Saker står i kø i på grunn av koronasituasjonen. Dette er alvorlig for ofre, tiltalte og folks rettsfølelse. Derfor ønsker vi nå å styrke domstolene, påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtale myndighet, uttaler justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det ligger med andre ord an til en svært lang rekke konstitueringer denne høsten. 

45 nye dommere

De 39 millionene til domstolene er identisk med den summen Domstoladministrasjonen ba om i et brev til Stortingets justiskomité, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

DA har beregnet at det vil kreve to år, 30 ekstra tingrettsdommere og 15 ekstra lagdommere for å ta unna alle restansene som har bygget seg opp. Alt i alt mener DA at koronasituasjonen vil koste domstolene 39 millioner kroner ekstra i år, 104 millioner ekstra neste år, og 38 millioner i 2022.

– Det er viktig for folks rettssikkerhet at vi får tatt unna sakene. Domstolene har saksbehandlingsfrister å forholde seg til, som dessverre har blitt vanskelig å holde på grunn av koronasituasjonen. Mange saker har blitt utsatt og forskjøvet. Ved å ansette flere midlertidige dommere kan vi nå få behandlet flere av de sakene som har blitt utsatt, uttaler Urke på domstol.no

Urke opplyser at det legges opp til 2-årige konstitusjoner, frem til september 2022.