«Det skulle være et paradeløp. En obligatorisk ekstrarunde i lagretten skulle stadfeste korrupsjonsdommene mot utbyggerne som hadde betalt penger til de to saksbehandlerne ved byggesaksavdelingen til Drammen kommune.

Denne uken ba statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten om at den sjette utbyggeren som har fått sin sak behandlet i lagmannsretten, skal frifinnes.

Parademarsjen ser nå mest av alt ut som en rettsskandale.»

Dette skrev politisk redaktør Karianne Braathen i Drammens Tidende i går, etter at det ble kjent at aktor frafaller tiltalen mot en utbygger som ble domfelt i tingretten. Utbyggeren var en av en rekke tiltakshavere som i Drammen tingrett ble dømt for korrupsjon overfor kommunens saksbehandler.

Redaktøren avslutter med å skrive at saken fortjener offentlig gransking. 

6 års fengsel

Så langt er fem av utbyggerne som ble dømt i tingretten frifunnet i lagmannsretten, og på bakgrunn av Borgartings bevisvurdering i disse sakene er nå altså den sjette tiltalen frafalt.

Aktor i saken, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, opplyser til Rett24 at det fortsatt gjenstår tre ankesaker – to gjelder tiltakshavere, og deretter selve hovedsaken mot kommunens saksbehandlere. Saksbehandlerne ble i Drammen tingrett i vår dømt til henholdsvis 6 og 3,5 års fengsel for grov korrupsjon.

Korrupsjonen skal ha foregått ved at en saksbehandler, som også drev et arkitektfirma, tok betalt for byggetegninger hun så selv saksbehandlet i etterkant. Den andre saksbehandleren skal etter tiltalen ha fått penger av sin kollega, blant annet for å være kontaktperson mellom henne og tiltakshavere.

Arkitekt

Selv har saksbehandleren hele tiden fremholdt at pengene hun har mottatt er ordinær betaling for arkitekttjenester.

– Hvor skal man begynne. Hele etterforskningen bærer veldig preg av at man ikke har forstått loven. For å bli dømt for korrupsjon må tiltakshaver ha gitt en fordel til saksbehandleren. De har betalt et beløp og fått arkitekttjenester, men det er helt åpenbart at det ikke er betalt noen overpris for de tegningene de fikk. Men så har saksbehandleren saksbehandlet sine egne saker, og det er jo litt spesielt, men det er ikke korrupsjon av den grunn, sier forsvarer for flere av utbyggerne, Håkon Duesund.

Ankesaken mot de to saksbehandlerne er berammet i Borgarting lagmannsrett i mars.