Da regjeringen sist uke skulle behandle spørsmålet om utlevering av Mullah Krekar til Italia, ble det vurdert at statsminister Erna Solberg var inhabil til å delta i behandlingen av saken.

Erna Solberg var fornærmet i saken da Krekar i 2012 ble dømt for trusler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I stevningen som Krekars advokat Brynjar Meling nå har sendt tingretten, anføres det at Solbergs inhabilitet smitter over på resten av statsrådet. Dette etter forvaltningslovens prinsipp om at overordnet tjenestemanns inhabilitet smitter over på den underordnede, forvaltningsloven § 6 tredje ledd.

Justisdepartementet vurderer derimot regjeringen som et kollegialt organ, slik at regelen om overordnet tjenestemann ikke får anvendelse.

I stevningen skriver Meling:

«Saksøker anfører imidlertid at regjeringen absolutt ikke er et kollegialt organ i vanlig forstand. Statsministeren har en helt annen stilling overfor regjeringens medlemmer enn hva f.eks. en ordfører har overfor medlemmer av formannskap eller kommunestyre, eller stortingspresidenten overfor en stortingsrepresentant. Spesielt kan statsministeren både avsette medlemmer av regjeringskollegiet mer eller mindre helt etter eget forgodtbefinnende, samt – selv om dette ikke skjer ofte – instruere enkeltstatsråder i enkeltsaker.

Samtidig som det er tale om et kollegium hvor alle medlemmer - for så vidt også statsminister selv - er bundet av en regjeringsplattform. Dvs, også i så måte ulikt andre, i helt reell forstand kollegiale organ.»

Samtidig begjæres det midlertidig forføyning mot utlevering inntil saken om habilitet er avgjort.

– Fraværet av en opposisjon som stiller de som har truffet et uriktig vedtak til ansvar, gjør at jeg som advokat må bruke de rettsmidler som er tilgjengelig. Selv om vi ikke skulle vinne frem, så er det viktig at vi ettertid, når Krekar er frifunnet i Italia, kan vise at vi har gjort alt det vi kunne for å stanse denne galskapen, sier Brynjar Meling til Rett24.