Selskapet Atlant Entreprenør SVS fikk i sin tid jobben med å gjøre grunnarbeidet til det spektakulære nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Etter omfattende forsinkelser besluttet imidlertid Oslo kommune å heve hele kontrakten. 

Atlant ble senere tilkjent over 30 millioner kroner i erstatning fra Oslo kommune, som følge av den urettmessige hevingen. Det er disse pengene som er utgangspunktet for striden som starter i Oslo tingrett tirsdag.

En av Atlants underentreprenører, Grunnarbeid Lysaker AS, hadde nemlig et utestående etter arbeidene, med sikkerhet i kravet mot kommunen. Dette som følge av et rettsforlik med Atlant. Disse pengene så de imidlertid aldri noe til, ettersom de 30 millionene fra kommunen ble ført først til en klientkonto hos Advokatfirmaet Grette, og deretter til andre fordringshavere, inkludert Grette selv.

Atlant ble senere slått konkurs.

Omsorgsplikt

Prosessfullmektig for Grunnarbeid Lysaker AS, Audun Bollerud, mener saken handler om grunnleggende advokatetikk.

– Fra vår side er kjernen i dette hvilke aktsomhetshetsnormer som gjelder for en advokats plikt til å bidra til å oppfylle et rettsforlik. Hvor langt strekker omsorgsplikten seg overfor tredjemenn? Advokater har plikt til å jobbe for at rett blir rett, er det da greit om man tillater pengene å bli sluset forbi den parten man vet skal ha pengene? sier Bollerud.

I sluttinnlegget anfører saksøker at Grette var forpliktet til å medvirke til, «eller i hvert fall ikke motarbeide», at Atlants rettsforlik med Grunnarbeid Lysaker ble oppfylt.

Grette avviser kravet, og i sluttinnlegget peker firmaet på at de var advokatetisk forpliktet til å følge instruksene fra eieren av klientkontoen, uavhengig av tredjeparts interesser. Grette mener søksmålet bygger på en premiss om at Grette skulle være forpliktet til å ivareta Grunnarbeid Lysakers interesser foran egne klienters interesser.

– Helt korrekt

Grettes prosessfullmektig, Jørgen Svartebekk, mener søksmålet er grunnløst.

– Sett fra vårt ståsted er det ikke noe grunnlag for dette søksmålet. Saksøker har tidligere anlagt et parallelt søksmål mot Oslo kommune, som gjelder mye av det samme, og tapte der. Vi mener at den håndteringen som ble gjort er helt korrekt, og legger til grunn at det vil bli resultatet. Det er et grunnleggende perspektiv at midler innestående på en klientkonto bare kan disponeres fra advokaten i henhold til instruks fra klienten, sier Svartebekk.

Klientkontoen sto i navnet til et selskap som heter Therium. Dette er en såkalt søksmålsinvestor, som påtar seg hele eller deler av risikoen for søksmål i bytte mot deler av en eventuell erstatningssum. Investeringen i søksmålet mot Oslo kommune resulterte i et godt år for selskapet, fortalte Finansavisen i 2019.

Det er satt av tre dager til hovedforhandlingen. Kravet fra Grunnarbeid Lysaker er oppgitt til 31,5 millioner kroner.