I august 2018 opplyste den i dag 26 år gamle kvinnen til politiet at hennes tidligere kjæreste hadde overfalt henne, og påført henne kuttskader i ansiktet under et voldtektsforsøk. Hun overleverte også et knivblad til politiet, som hun opplyste at hun hadde funnet på åstedet.

Som en konsekvens av dette ble ekskjæresten pågrepet og holdt to døgn i politiarrest, mens leiligheten hans ble ransaket. Etter hvert som etterforskningen gikk fremover, begynte imidlertid politiet å mistenke at anmeldelsen kunne være falsk. Høsten 2019, et drøyt år etter at forholdet ble anmeldt, valgte politiet å anmelde kvinnen for falsk forklaring. Våren 2020 ble det angivelige voldtektsforsøket henlagt som intet straffbart forhold.

Annonse

Vi søker erfarne prosedyreadvokater til rettssaksavdelingen

Samværsstrid

Kvinnen sto imidlertid på sitt helt fram til i mars i år, da hun til slutt erkjente forholdet. Forklaringen hennes var at de to sto i en samværsstrid om det kvinnen, på det tidspunktet, trodde var deres felles sønn. Hun var redd for at han ville få omsorgen for barnet

«Etter dette legges det til grunn at det er lang saksbehandlingstid i saken, men slik at dette hovedsakelig skyldes at siktede ikke har samarbeidet med å få avklart om hun ønsket å forklare seg. Hadde siktede gjennom sin forsvarer tydelig formidlet at hun ikke var villig til å avgi forklaring ville politiet lagt dette til grunn og behandlet saken uten hennes forklaring», heter det i påtegningen påtalemyndigheten har oversendt tingretten i forbindelse med pådømmelsen.

Saken behandlet som tilståelsessak i Oslo tingrett i vår, men ikke publisert før nå i høst.

«Siktedes anklage medførte at politiet igangsatte en etterforskning mot fornærmede og prioriterte denne saken. Politiet tok utgangspunkt i at hennes forklaringer var sanne og brukte tid og ressurser på å etterforske. Det er klart at siktedes handlemåte kan bidra til å påvirke troverdigheten til reelle ofre for slike handlinger. Dette er ressurser politiet i Oslo burde ha brukt på andre straffesaker» skriver påtalemyndigheten i påtegningen, som tingretten slutter seg til.

Dommen finner du her.

Fikk tilståelsesrabatt

Oslo tingrett mener praksis som utgangspunkt tilsier ett års fengsel for anklage om voldtekt, men reduserer dette til sju måneder blant annet på grunn av at det kun var anklage om forsøk på voldtekt, og som rabatt for tilståelsen.

Dette er betydelig høyere enn hva Agder lagmannsrett kom til i fjor vår, da en kvinne fikk 120 dager, hvorav halvparten betinget, for et tilsvarende forhold. Begrunnelsen for det lavere straffnivået i den saken var lang saksbehandlingstid, og at kvinnen hadde en IQ lavere enn 75, og ble vurdert som lettere psykisk utviklingshemmet.

I motsatt retning landet Oslo tingrett i 2018 på ett år og fire måneder for en kvinne som hadde diktet opp gjentatte voldtekter, i tillegg til grov utnytting til prostitusjon, trusler og kroppskrenkelser.

Sju måneders fengsel er ellers eksakt samme straff som Hålogaland lagmannsrett landet på i en sak som ble pådømt i 2017, der en kvinne var blitt pågrepet etter å ha slått til en mann hun hadde vært på julebord med. Etter å ha blitt innbragt til arresten med spytthette, forklarte hun feilaktig at hun var blitt voldtatt.