I fjor innførte Høyesterett en ny tradisjon med mottakelse for alle advokater som har bestått sin andre prøve, og dermed fått innvilget møterett.

Onsdag var derfor alle de 25 som i fjor kom seg gjennom nåløyet invitert til å møte dommerne og de ansatte ved Høyesterett. Der kunne justitiarius Toril M. Øie fortelle at det normalt var mellom 80 og 90 prosent menn blant de som fikk møterett. Til sammenligning er bare én tredel av jusstudentene i Oslo menn.

jenny sandvig.jpg
Jenny Sandvigs datter Elida lot seg ikke fenge av seremonien.

– Som fremmøtet her viser, skjedde det en liten gledelig eksplosjon i 2019, sa Øie til gjestene, og pekte på at 13 av de 25 advokatene var kvinner. Eller 52 prosent, om man vil.

Blant de 13 var Jenny Sandvig fra Regjeringsadvokaten, som stilte til mottakelsen med Elida (8 mnd) på armen. Og illustrerende for endringene i den juridiske bransjen var kanskje at det var regjeringsadvokaten selv som tok babyen for å vugge litt ute på gangen, da Elida ganske raskt syntes talen til justitiarius ble langtekkelig.

Sandvig gjennomførte begge prøvesakene under avbrekk fra mammapermisjonen hun hadde i 2019.

Den aller første kvinnen med møterett var for øvrig Elise Sem i 1912, uten at det utløste noe rush: Den neste var nemlig Sigrid Stray i 1929, før hennes datter Signe Marie Stray Ryssdal ble nummer tre i 1960.

sejersted baby.jpg
Fredrik Sejersted var barnevakt mens justitiarius talte.

Justitiarius opplyste ellers at det totalt var 29 advokater som var oppe til prøven for andre gang i fjor. Av disse ble én sak ikke godkjent som prøvesak, mens de tre siste strøk.

– I 2019 var erstatningsrett, skatte- og avgiftsrett, arbeidsrett og sivilprosess de rettsområdene hvor Høyesterett hadde flest sivile saker. Halvparten av advokatene som besto prøven med en sivil sak, prosederte saker innenfor disse rettsområdene, sa Høyesterett.

Spørsmålet om man skal beholde en ordning med møterett, har vært oppe til diskusjon flere ganger. Høyesterett selv ønsker ordningen, og Øie brukte talen onsdag til å gjenta at dette er et system hun mener er viktig for å underbygge Høyesteretts rolle som prejudikatsdomstol.

Disse fikk møterett i 2019:

 • Edvard Bakke, LO
 • Børge Benum, Fagforbundet
 • Birgitte Bie Mørkved, Mageli
 • Ramborg Hege Elvebakk, Hjort
 • Gerd Aaland Fagerli, Harris
 • Anette Fjeld, Deloitte
 • Sten Foyn, Haavind
 • Caterina Håland Gaeta, Sands
 • Elisabeth Harbo Lervik, Økokrim
 • Knut-Fredrik Haug-Hustad, Regjeringsadvokaten
 • Henrik Horn, Økokrim
 • Nora Lund Lefdal, If Skadeforsikring
 • Andreas Nordby, Arntzen de Besche
 • Hildegunn Piro, Tryg
 • Karl Inge Rotmo, LO
 • Hilde Ruus, Regjeringsadvokaten
 • Jenny Sandvig, Regjeringsadvokaten
 • Anne Marie Sejersted, Kvale
 • Kari Sigurdsen, Regjeringsadvokaten
 • Tage Brigt A. Skoghøy, Simonsen Vogt Wiig
 • Pål Tangen, Norges Rederiforbund
 • Atle Torvund, Kommuneadvokaten i Oslo
 • Merete Anita Utgård, Gjensidige
 • Christian Wefling
 • Erlend Øen, Guide Advokat