Om noen få uker vil de første studentene som har fått plass på det nye rettsvitenskapstudiet på BI få brev om at de er sluppet gjennom nåløyet. Responsen har vært voldsom, forteller professor Morten Kinander.

– En tredel av alle bachelorsøknadene til BI er til rettsvitenskap. Det vil si rundt 800 søkere, sier Kinander.

BI har 120 bachelorplasser å tilby i rettsvitenskap, opplyser han, og de som kommer inn får automatisk rett til å gå videre til masterstudiet.

Annonse

Vil du jobbe i eit departement og vere tett på dei politiske avgjerda?

Nye regler

Bakgrunnen for at Norge nå får flere masterstudier i rettsvitenskap, er endringen som den forrige regjeringen gjorde i den såkalte gradsforskriften.

Les: BI vil starte egen elite-master i forretningsjuss

Endringen gjorde det mulig for flere en de tre store universitetetene å tilby fullverdige jusstudier, og nå har både Handelshøyskolen BI, Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) fått godkjenning fra NOKUT.

Tre nye navn

BI har fra tidligere rekruttert fire nye professorer, Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten, Jon Petter Rui fra Universitetet i Bergen, Johan Boucht fra UiO og Ellen Johanne Eftestøl fra Helsingfors Universitet.

Nå er ytterligere tre navn på plass, fortelle Kinander. Blant dem er lagdommer Bjarte Askeland. Han var jusprofessor i Bergen, da han for fire år siden ble utnevnt til Gulating lagmannsrett. Han tok doktorgraden i 2001 med tema «Erstatningsrettslig identifikasjon». Askeland opplyser at han i første omgang tar et års permisjon fra domstolen.

Annonse

Jurist / advokat

– Nye innsikter

– Jeg trives veldig godt i Gulating lagmannsrett, men går tilbake til akademia, fordi jeg har behov for og lyst til å skrive akademiske tekster. Arbeidet som lagdommer har gitt meg nye innsikter, som er nyttige for teoretisk arbeide, også innenfor mitt spesialfelt – erstatningsrett. Det er selvsagt også en motivasjon å få sjansen til å være med i det spennende akademiske miljøet på Handelshøyskolen BI, sier Askeland.

De to andre nye er for det første professor Yvette Lind, som ble rekruttert fra CBS i København. Hun er spesialist innen skatt og europarett, og har doktorgrad fra Sverige. Tredje rekruttering er Iva Parlov, som har juridikum fra Kroatia og doktorgrad i havrett fra Tromsø. Parlov er ansatt som førsteamanuensis.