12 søkere meldte seg til tre utlyste stillinger i Gulating lagmannsrett. Nå har Innstillingsrådet for dommere landet på at lagdommer Guri Molven (56) rykker opp til lagmann, mens tingrettsdommer Eivind Pundsnes (55) og konstituert lagdommer Marie Trovåg (44) får faste lagdommerembeter.

Pundsnes er i dag tingrettsdommer ved Bergen tingrett, men har fra tidligere lang erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Kyrre og tidligere Kommuneadvokaten i Bergen. Trovåg har vært i Gulating som utreder og konstituert lagdommer siden 2011, og har tidligere blant annet vært utreder i Høyesterett, rådgiver i Konkurransetilsynet og en kort periode advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen.

I tirsdagens møte ble dessuten kommuneadvokat i Alta Torbjørn Saggau Holm innstilt som sorenskriver for Alta og Hammerfest tingretter. De to tingrettene ble i mai besluttet lagt inn under felles ledelse, i forbindelse med at sorenskriveren i Alta går av med pensjon til høsten. Samtidig går sorenskriveren i Hammerfest inn i en konstitusjon som lagdommer ved Hålogaland.

I tillegg innstilte rådet til konstitusjoner i flere tingretter, hele innstillingen kan du lese her.