Nylig gikk søknadsfristen søknadsfristen ut på de utlyste stillingene i Gulating lagmannsrett. Utlysningen gjaldt både en stilling som lagmann, som er en slags avdelingsleder blant dommerne, og en til to stillinger som lagdommer. Søkerlisten viser 12 søkere, hvorav fire er unntatt offentlighet.

Gulating ledes av førstelagmann Magni Elsheim, og har på sine to avdelinger tilsammen fire lagmenn og 26 lagdommere. I tillegg har Gulating en jordskiftelagdommer og åtte utredere. 

Det fremgår ikke av søkerlisten hvem som har søkt lagmannstillingen og hvem som søker ordinær lagdommer, men på søkerlisten står Guri Elisabeh Molven, som i dag allerede har fast embete som lagdommer i Gulating.

Søkerne er:

 1. Richard Saue (51), tingrettsdommer
 2. May-Britt Erstad (43), politiinspektør/seksjonsleder
 3. Guri Elisabeth Molven (56), lagdommer
 4. Marie Trovåg (44), konstituert lagdommer
 5. Arnt Erlend Skjefstad (44), konstituert lagdommer
 6. Eivind Pundsnes (55), tingrettsdommer
 7. June Nesse (34), seksjonsleder 
 8. Katrine Knudsen Mæle (47), seniorrådgiver
 9. Mann, unntatt offentlighet
 10. Mann, unntatt offentlighet
 11. Mann, unntatt offentlighet
 12. Kvinne, unntatt offentlighet