De to litauerne la i 2014 ut et bilde på Facebook av dem selv der de kysset. Bildet ble lagt åpent, slik at det var synlig også for de som ikke var venn med de to på Facebook.

Dette fremkommer i en dom Menneskerettsdomstolen i Strasbourg kunngjorde tirsdag.

Bildet endte opp med å gå viralt i Litauen, med enorme mengder grov hets i kommentarfeltet. I følge de to mennenes forklaring fikk bildet mer enn 800 kommentarer, mange av dem ytringer om at de to burde drepes eller kastreres.

Ved hjelp av en interesseorganisasjon forsøkte litauerne, uten hell, å få politiet til å forfølge hetsen. Litauisk påtalemyndighet kom, til slutt med støtte fra en domstol, til at ytringene var uetiske, men ikke straffbare. 

En klage over henleggelsen nådde ikke frem, og domstolen som vurderte saken kom til at de to selv kunne ha forutsatt at slik «eksentrisk» opptreden i sosiale medier ville kunne medføre reaksjoner. Domstolen fremhevet at Litauen er et land «der tradisjonelle familieverdier er høyt verdsatt», og viste blant annet til at den litauiske grunnloven etablerer ekteskapet som en institusjon mellom mann og kvinne. Domstolen viste videre til at de to med fordel kunne publisert bildet bare for venner, og ikke offentlig, og at beslutningen om å legge bildet public fremsto som et «aktivt forsøk på terge eller sjokkere» individer med et annet syn.

Mennene klaget til EMD, og anførte at myndighetenes manglende respons innebar en krenkelse av forbudet mot diskriminering i art. 14, sammenholdt med retten til privatliv etter art. 8.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg er enig, og skriver:

«Having regard to all the material at hand, the Court thus finds it established, firstly, that the hateful comments including undisguised calls for violence by private individuals directed against the applicants and the homosexual community in general were instigated by a bigoted attitude towards that community and, secondly, that the very same discriminatory state of mind was at the core of the failure on the part of the relevant public authorities to discharge their positive obligation to investigate in an effective manner whether those comments regarding the applicants’ sexual orientation constituted incitement to hatred and violence, which confirmed that by downgrading the danger of such comments the authorities at least tolerated such comments.»

Hver av de to mennene tilkjennes 5000 euro i oppreisning.

Dommen ble avsagt EMDs seksjon II, som er den seksjonen Norge tilhører, og Arnfinn Bårdsen var én av de sju dommerne som deltok i avgjørelsen.

Les dommen fra EMD her