Under en rutinemessig fartskontroll i Bergen i fjor sommer, stoppet politiet en bil som kom kjørende sakte og vinglete. Da patruljen sjekket registreringsnummeret, viste det seg at det tidligere var kommet inn et anonymt tips om akkurat dette kjøretøyet. Ifølge tipseren hendte det at bilens registreringsnummeret ble «usynlig» ved bompengepasseringer.

– Bilen ble da nærmere undersøkt, og en så at det var montert en ramme rundt registreringsskiltet. Inni bilen fant man en fjernkontroll, og man fant da ut at denne styrte rullgardinen. Man tok da kontakt med bompengeselskapet Ferde, og fant ut at bilen ved flere anledninger hadde passert bomstasjoner, der kjennemerket var skjult med denne rullgardinen, forklarer politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff.

Annonse

Advokat hos kommuneadvokaten

Ikke registrert på to år

Mannen har selv forklart at han kjøpte mekanismen for å kunne skjule skiltet når han la ut bilder av bilen på nett under ferieturer, men politiet mener bruken først og fremst handlet om å slippe regningen for bomringpasseringer. I tillegg til skiltgardinen, var bilens bombrikke pakket inn i aluminiumsfolie, slik at den ikke lot seg lese av det automatiske abonnementssystemet.

Hvor mange ganger mannen har kjørt gjennom Bergens bomsystem uten å betale er ikke klart, ettersom uleselige bilder slettes av bomringselskapet. Påtalemyndigheten har derfor kun lagt til grunn passeringer til en samlet verdi av 1098 kroner. Samtidig påpekte aktor at det ikke er registrert noen bomringpasseringer med det aktuelle kjøretøyet de siste to årene.

Påtalemyndigheten la ned påstand om betinget fengsel, selv om det kun dreier seg om et beskjedent beløp. Gulating lagmannsrett er enig, og skriver:

«Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende da det er viktig at allmennheten i et tillitsbasert samfunn lojalt etterlever de plikter som følger av automatiserte tjenester. I nærværende sak gjør også invidiualpreventive hensyn seg gjeldende. Det vises til at domfelte over tid bevisst og gjentatt har forsøkt å unndra seg registrering av bompasseringene. At han har tilbakebetalt det bedratte beløpet på kroner 1098, kan ikke tillegges særlig betydning. Noe annet ville medført tvangsinndrivelse av beløpet.»

Retten legger seg på 21 dager betinget fengsel for brudd på relativt sjeldent brukte straffebud: Straffeloven § 363 om uberettiget å ha ødelagt eller unndratt et dokument, og straffeloven § 371 bokstav b om uberettiget vinning gjennom å uberettiget å påvirke resultatet av en automatisert databehandling.

I tillegg til kjøring uten lovlige kjennetegn.

– Vi konstaterer og er fornøyd med at Gulating virker fullt ut å følge vår argumentasjon, og at de er enige i at det må reageres strengt mot denne typen bedrageri, til tross for at det er et relativt beskjedent beløp det er snakk om, sier Emmerhoff.

– Lite eller ingen praksis

Rolf Knudsen.jpg
Forsvarer Rolf Knudsen.

Lagmannsretten påpeker selv at saken fremstår som prinsipiell, og ilegger derfor ikke tiltalte sakskostnader for ankebehandlingen. Forsvarer Rolf Knudsen argumenterte for at straffen heller burde sammenlignes med forsikringsbedrageri enn trygdebedrageri, noe som skulle tilsi en lavere straff.

– Det er lite eller ingen relevant rettspraksis å sammenligne med. Dommen er streng i forhold til beløpet som er lagt til grunn er bedratt. Min klient er kjent med lagmannsrettens dom, men den er ikke formelt forkynt for han. Vi vil drøfte dommen og vurdere ankespørsmålet i neste uke, sa Knudsen til Rett24 i helgen.

De uberettigede bomringpasseringene ble til syvende og sist en lite lukrativ affære for 29-åringen. I tillegg til betinget fengsel, ble han nemlig også idømt et forelegg på 20.000 kroner.