Tirsdag i neste uke legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Dette er den årlige kursjusteringen av statsbudsjettet, som ble vedtatt før jul. Forslagene skal deretter behandles i Stortinget, og vedtas i juni.

Revidert inneholder normalt ingen vesentlig utvidede totalrammer, men er først og fremst omprioriteringer innenfor det budsjettet som allerede er vedtatt. I fjor ble eksempelvis reisesalæret økt fra 50 prosent av satsen, til 70 prosent.

Annonse

Erfaren advokat/-fullmektig innen M&A

Vil ramme Høyesterett

Spørsmålet de aksjonerende advokatene nå stiller seg, er om det i år, i motsetning til i fjor, kan komme signaler om en generell økning rettshjelpsatsen. Advokat Frode Sulland er mer en klar for å utvide aksjonen, om noe slikt ikke skulle skje.

– Det har jo vært en unison bekymring for rettshjelpssatsen, og støtte til både krav og aksjoner fra alle aktørene i rettsvesenet. Mens statsråden ikke viser noen respekt for avtalen som ble inngått, og i stedet provoserer med påstander om ulovlighet og trusler om boikottloven, sier Sulland, og peker på tre punkter han mener blir viktige de neste ukene.

– Det første er å stå fast ved aksjonene. Det andre er at man bør uttrykke et helt klart mål som må oppfylles før aksjoner avsluttes, nemlig at Salærrådets anbefaling må innfris, enten umiddelbart eller med en bindende opptrappingsplan. Og for det tredje at det er behov for å forsterke presset mot departementet og politikerne, sier Sulland.

En slik forsterkning bør være en aksjon som rammer Høyesterett, slik den forrige aksjonen gjorde i 2022, mener Sulland.

– Aksjonene har så langt vært svært treffende og vellykkede, men slik statsråden opptrer er det etter min oppfatning grunn til å oppfordre til at også Høyesteretts behandling av straffesaker stanses. Statsråden kan ikke over tid klare seg med en Høyesterett som ikke fungerer i straffesaker.

Han opplyser at en slik aksjonsform allerede i vinter ble avklart med alle advokater som hadde straffesaker i Høyesterett i 2023.

– Alle slutter opp om en slik aksjon, så det vil være en unison aksjon som rammer hardt og som ikke kan ignoreres.

– Hvilke forventninger har du til revidert?

– Jeg har så godt som null forventninger til at revidert vil gi noe til rettshjelpen. Tvert imot så har det som er kommet av lekkasjer signalisert enda mer prioritering av politiet i stedet, sier Sulland.

Kan bli langvarig

Leder av Forsvarergruppen Mette Yvonne Larsen, sier aksjonen blir langvarig dersom det ikke skjer noe i budsjettet til uken. Status per nå er at streiken rammer en rekke barnehus over hele landet, slik at det ikke er mulig å gjennomføre avhør av barn med bistand av advokat, slik reglene er.

I tillegg streiker advokater som påtar seg saker som gjelder skjulte etterforskningsmetoder i straffesaker i Oslo, Bergen, Stavanger, Buskerud og Vestfold, slik at det langt på vei er umulig for politiet å få iverksatt skjulte etterforskningsskritt i disse politidistriktene.

På toppen av dette har de barnefaglig sakkyndige sluttet seg til aksjonen, slik at barnevernsaker og foreldretvister også rammes.

– Barnevernsaker rammes hardt nå fremover. Det er ikke mulig å avvikle slike saker uten sakkyndige, så disse kommer til å stoppe opp. Vi hadde et et møte så sent som i går, med 15 advokater, om hvordan streiken skal fortsette, og hvordan den skal utvides. Da er det snakk om utvidelse både på barnehus, å utvide KK-aksjonen til å dekke hele landet, og også andre streikemetoder som er under planlegging. Vi holder dette i gang så lenge det ikke kommer noen signaler fra departementet, sier Larsen.

– Ingenting er utelukket

Hun avviser ikke at det kan bli aktuelt å gjenoppta aksjonen mot Høyesterett, slik Sulland tar til ordet for.

– Streik i Høyesterett har vi drøftet flere ganger, men disse beslutningene tar ledelsen av Advokatforeningen og hovedstyret fortløpende. Den aksjonen som pågår nå er uansett langt mer omfattende enn hva høyesterettstreiken var sist. Ingenting er avgjort og ingenting er heller utelukket.

– Hvilke forhåpninger har du til det som skal skje i neste uke?

– Det er bare én måte regjeringen kan få stoppet streiken på, og det er i revidert nasjonalbudsjett den 14. mai. Dette venter vi i spenning på. Men vi har ikke fått noen signaler om at det kommer noe der, og gjør det ikke det, så vil streiken bli utvidet, og den vil blir langvarig, sier Larsen.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at reisegodtgjørelsen i fjor ble hevet til 75 prosent av rettshjelpsatsen. Det rette skal være 70 prosent.