For noen uker siden ble førstelagmann i Frostating, Sven-Jørgen Lindsetmo, konstituert som dommer i Høyesterett fra nyttår og frem til sommeren. Han går inn i hjemmelen som blir ledig når Karl Arne Utgård snart går av med pensjon. Fredag ble det klart at professor Rune Sæbø går inn i den andre ledige hjemmelen som nå oppstår, etter at Arnfinn Bårdsen ble valgt til ny dommer i Strasbourg.

Dette er fjerde gang Sæbø konstitueres til dommer i Høyesterett, etter at han for tremånedersperioder var konstituert både i 2014, 2015 og 2016. Sæbø fikk sin doktorgrad i 1995, og har vært professor ved Universitetet i Bergen siden 2003, der han underviser i pengekravsrett og konkursrett.

Tre ledige stillinger

Direktør Gunnar Bergby fortalte tidligere denne måneden at Høyesterett nå tenker utlyse tre ledige dommerembeter samtidig, ettersom Clement Endresen også nærmer seg pensjon.

clement andresen arnfinn bårdsen utgård
Arnfinn Bårdsen, Clement Endresen og Knut Arne Utgård skal erstattes. (Foto: Sturlason/Høyesterett)

De tre stillingene vil ha forskjellig tiltredelse – ett med tiltredelse 1. mai, ett med tiltredelse 5. august og ett med tiltredelse 1. november. Det vil være første gang på 10 år at så mange dommerstillinger blir ledig samtidig i Høyesterett.

Dengang ble Møse, Webster og Matheson utnevnt.