Det bekrefter Utgård overfor Rett24 fredag.

Karl Arne Utgård er fra Sykkylven, og tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1976. 

Etter å ha vært vit.ass. på institutt for offentlig rett, gjorde han verneplikten ved Krigsadvokaten for Østlandet. Deretter var han dommerfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten frem til 1984. Han fikk møterett i 1982.

Fra 1984 og frem til han i 1999 ble utnevnt til Høyesterett, drev Utgård egen praksis på Hamar, og var blant annet fast forsvarer i Eidsivating lagmannsrett og Hedmarken tingrett.

Han tiltrådte Høyesterett 15. november 1999. Han er i dag nest eldste dommer ved domstolen, kun slått av jevngamle Magnus Matningsdal, som tiltrådte to år og tre måneder før ham.

Utgård har tidligere vært styreleder for Domstoladministrasjonen.

– De fleste høyesterettsdommere sitter til 70. Du har akkurat fylt 67, hvorfor velger du å gå av «før tiden»?

– Kvifor eg går av ved alder 67 år og 9 månader? Det er ein vanleg alder for å bli pensjonist i landet vårt, og eg har valt å bli pensjonist då, sier Utgård.

Utgård blir sittende som dommer ut 2018.

Utgård er en av to dommere som pr i dag skriver på nynorsk. Den andre er Borgar Høgetveit Berg.

Korrigering: I en tidligere versjon av denne saken sto det at dommer Matningsdal tiltrådte tre måneder før dommer Utgård. Det rette er to år og tre måneder.