Det er klart etter at den ad hoc oppnevnte innstillingskomitéen nå har oversendt sin innstilling til Utenriksdepartementet. Perioden for den nåværende norske dommeren, Per Christiansen, utløper i januar, og i juni ble komitéen opprettet for å finne kandidater til hans etterfølger.

Som Rett24 omtalte i august, var det sju søkere som meldte seg. Komitéens oppdrag var å innstille «inntil tre» av disse, i en ikke prioritert rekkefølge. Det ordinære innstillingsrådet har som praksis at man i utgangspunktet innstiller tre kandidater til hvert dommerembete, selv om dette ofte fravikes.

Innstillingskomitéen til EFTA-domstolen har imidlertid valgt å innstille kun to personer, Hans Petter Graver og Michael Reiertsen.

Annonse

Er du vår nye leder som bidrar til å sikre innbyggere og næringsliv rent vann i kran og vassdrag?

Ble ikke enige om nummer 3

Hans Petter Graver (66) er professor ved privatretten på UiO. Han har fra langt tilbake bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, men har gjennom flere tiår vært en profilert og uttalt samfunndebattant på en rekke områder, inkludert EØS-retten.

Michael Reiertsen (46) er lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2018. Før det var han stipendiat på UiO, der han skrev sin doktorgrad om EMK artikkel 13. Før det var han fire år i Lovavdelingen. Han har også et halvt år som trainee i ESA på sin CV.

Komiteen bemerker i en pressemelding at det var sju sterke kandidater, men at «etter komiteens vurdering pekte Graver og Reiertsen seg ut som klart best kvalifisert».

– Vi i innstillingskomiteen er fornøyde med å ha fått syv sterke søkere til denne viktige stillingen, og vi har hatt en grundig prosess for å vurdere disse. Begge kandidatene som nå er innstilt til stillingen er meget godt kvalifiserte og vil kunne bidra til å styrke Domstolen framover, sier leder for innstillingskomiteen, sorenskriver Arnfinn Agnalt.

Han opplyser at det ikke var enighet i komiteen om en eventuell tredje kandidat, og at de derfor valgte å innstille kun de to kandidatene som en samlet komité anså å være de to best kvalifiserte.

UD skal bestemme

Veien videre er nå at innstillingen vil bli vurdert av Utenriksdepartementet, og deretter forelagt for Statsministerens kontor og de berørte departementene. Til slutt vil Utenriksdepartementet beslutte hvem av de innstilte som skal nomineres til stillingen.

Deretter vil navnet på den nominerte bli forelagt for Island og Liechtenstein, før Domstolskomiteen i EFTA-samarbeidet formelt utnevner ny dommer.

Hele søkerlisten så slik ut:

  1. Hans Petter Graver (66). Graver er professor ved privatretten på UiO. Han har fra langt tilbake bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, men har gjennom flere tiår vært en profilert og uttalt samfunndebattant på en rekke områder, inkludert EØS-retten.
  2. Knut Bergo (55). Bergo var advokat i Schjødt, men hoppet nylig av partnertilværelsen. Han listes nå som juridisk forfatter. Han har tidligere vært partner i både Wiersholm og Wikborg Rein, og er nestleder i Børsklagenemnden siden 2013. Han er spesialist innen corporate finance, verdipapir og finansregulatorisk, men skrev sin doktorgrad innen rettskildelære.
  3. Michael Reiertsen (46). Reiertsen er lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2018. Før det var han stipendiat på UiO, der han skrev sin doktorgrad om EMK artikkel 13. Før det var han fire år i Lovavdelingen. Han har også et halvt år som trainee i ESA på sin CV.
  4. Karin Fløistad (50). Fløistad er partner og EØS-spesialist i Simonsen Vogt Wiig, og leder av Konkurranseklagenemnda. Hun skrev sin doktorgrad innen europarett, og er den eneste av søkerne som søkte også i forrige runde. Fløistad satt i utvalget som gransket NAV-saken, og tok der dissens på flere spørsmål.
  5. Erlend Leonhardsen (40). Leonhardsen er for tiden i permisjon fra sin stilling som advokat i Schjødt, for å være legal adviser i ESA. Han er normalt tilknyttet Schjødts gruppe for Energi, Oil Service/Shipping. Han vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, og seniorrådgiver i UDs rettsavdeling. Som rådgiver i UD har han ved flere anledninger vært oppnevnt som agent for staten for EU- og EFTA-domstolen.
  6. Pål Wennerås (45). Wennerås er såkalt ledende advokat, det vil si mellomleder, hos Regjeringsadvokaten. Han er en av RAs mest erfarne EØS-eksperter og prosedyreadvokater, og har skrevet doktorgrad innen europarett.
  7. Torje Sunde (43). Sunde er advokat hos Regjeringsadvokaten, med lang erfaring innen EØS-rett og prosedyre, både i Høyesterett og internasjonalt. Fra tidligere har han bakgrunn fra Lovavdelingen, pluss blant annet et års opphold i ESA.