Tiltalen i Lime-saken går blant annet på menneskehandel. Påtalemyndigheten mener arbeidskraften til dagligvarekjeden Limes butikker ble rekruttert i Pakistan, med løfte om arbeid og oppholdstillatelse. De ansatte skal deretter ha blitt satt til å jobbe under slavelignende forhold.

Etter nesten ett år med hovedforhandling, ble saken tatt opp til doms i desember 2016. Fortsatt venter partene på at dommen skal bli ferdig, men i går kunngjorde Oslo tingrett at domsavsigelsen vil skje 22. juni.

Tidligere i vår gikk riksadvokaten ut i Rett24 og krevde tiltak for å hindre at straffesaker får slikt omfang.

– Vi kan ikke ha saker som tar ett år i retten og halvannet år til domsskriving, da kommer vi til å miste tillit. Slikt sier noe om hvor vi står både som rettsstat og kulturnasjon, sa Tor-Aksel Busch.

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, forsvarer imidlertid tidsbruken saken har medført.

– Samlet tidsbruk fram til dom i tingretten er tre år og 10 måneder. Det kan forsvares i en så stor, kompleks og alvorlig sak, sier Evanger til NTB.