Fra høsten skal det undervises i empiriske rettsstudier ved UiO. Faget lærer studentene om andre vitenskapelige metoder og hvordan disse kan brukes, i tillegg til den tradisjonelle juridiske metoden.

Kristin Bergtora Sandvik er professor ved UiO og en av lærerne i empiriske rettsstudier.

– Empiriske rettsstudier vil gi studentene et bredere faktagrunnlag når de for eksempel identifiserer problemstillinger, vurderer hvilke rettsregler som gjelder eller hvordan en lov bør formuleres. Slike juridiske problemstillinger kan bedre identifiseres, analyseres og forstås ved hjelp av kvalitativ og datavitenskapelig metode, i samspill med den rettsdogmatiske metoden, sier Sandvik.

Sandvik forteller at behovet for empiriske rettsstudier har oppstått som følge av samfunnsutviklingen. 

– Jurister møter i dag på nye utfordringer, samtidig som jusutdannelsen ikke har endret seg på mange år. Empiriske rettsstudier er et forsøk på å fornye og oppdatere den juridiske utdannelsen slik at vi bedre kan ivareta vårt mandat og samfunnsoppdrag, sier professoren.

Nakenbilder og el-sparkesykler

Sandvik nevner straffeforfølgning av unge som sprer nakenbilder som eksempel på et spørsmål der man kan se til empiriske metoder.

– I dag kan unge mennesker som deler nakenbilder bli straffeforfulgt for spredning av overgrepsmateriale. Gjennom empiriske metoder kan vi undersøke hvordan disse tilfellene best kan reguleres rettslig. Hvordan kan vi få slutt på delingen av disse bildene, og samtidig unngå at 16-åringer blir dømt for spredning og oppbevaring av overgrepsmateriale?

Sandvik trekker også frem el-sparkesykler for å illustrere hvordan empiriske metoder kan benyttes.

– Disse el-sparkesyklene var i utgangspunktet ment som et grønt tiltak, men har vist seg å forårsake mange ulykker. Empiriske metoder kan hjelpe oss å vurdere hvordan bruken av el-sparkesyklene bør reguleres. Hva slags fartøy er disse syklene, og skal de kjøre på fortau, sykkelfelt eller veibane?

Praktisk rettet

Undervisningen i empiriske rettsstudier er praktisk rettet, ved at studentene skal jobbe med et forskningsoppdrag. Flere av oppdragene er i samarbeid med Lovdata, Domstolsadministrasjonen og Oslo kommune. Prosjektene vil bli fulgt opp av spesialister på forskningsmetoder.

Empiriske rettsstudier er ett av fire emner som inngår i UiOs utdanningsprosjekt «Den digitale jurist.» Prosjektet har som mål å dreie den juridiske utdanningen i en digital retning.

«Den digitale jurist» består i tillegg til empiriske rettsstudier av emnene Legal Technology: Artificial Intelligence and the Law, Lovgivningslære og Robot Regulation.