I oktober omtalte Rett24 en uttalelse fra Sivilombudsmannen om offentlig ansattes ytringsfrihet. Bakgrunnen var at en ungdomsskolelærer nektet å godta advarselen hun fikk fra arbeidsgiver, i forbindelse med en Facebook-kommentar. Læreren viste til ytringsfriheten, og fikk medhold fra sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Den aktuelle Facebook-kommentaren ble postet i kommentarfeltet under et bilde av Ali og Sylvi Listhaug. Læreren skrev:

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!»

ali listhaug

Det var under denne posten kommentaren skal ha blitt publisert. Kommentaren er ikke der i dag.

Ombudsmannen la vekt på at kommentaren var fremsatt på fritiden, og at den først og fremst virker å være politisk motivert, all den tid læreren selv er FrP-medlem. Konklusjonen var at det ikke fantes rettslig grunnlag for disiplinærreaksjonen, og kommunen ble derfor bedt om å trekke advarselen tilbake.

Men det vil kommunen ikke.

I et svarbrev til læreren, med kopi til ombudsmannen skriver kommunen at at den har vurdert saken på nytt, og kommet til samme konklusjon som sist:

(Kommunen) deler ikkje synspunktet Sivilombodsmannen har på kor grensa for kva og korleis lærarar kan uttala seg på Facebook. Når (kommunen) no har vurdert saka på nytt, har kommunen også sett til dom frå Borgarting lagmannsrett, der ein politimann hadde fått avskil for å ha komme med nedsetjande kommentarar på Facebook om muslimar og andre, sjå LB-2017-35146.

(...)

(Kommunen) meiner denne dommen gjev grunn til å stilla spørsmål ved vurderinga til Sivilombodsmannen. Sivilombodsmannen har sjølv ikkje vist til denne dommen.

Lærerens advokat, Jon Wessel-Aas, reagerer på svaret fra kommunen.

– Det er ganske bemerkelsesverdig å se at en kommune rett og slett velger å se helt bort fra Sivilombudsmannens meget grundige uttalelse, særlig når kommunen heller ikke bringer ett eneste nytt argument inn i saken. Det undergraver både Sivilombudsmannens rolle og ikke minst vår klients rettssikkerhet. Det vil bli fulgt opp. Den ene lagmannsrettsavgjørelsen det vises til, var behandlet allerede i vår klage, og den er selvsagt godt kjent for Sivilombudsmannen, sier Wessel-Aas.

Den aktuelle dommen fra Borgarting gjaldt en politimann som i stort omfang hadde fremsatt nedsettende og krenkende kommentarer om muslimer på Facebook, med det resultat at han til slutt ble avskjediget.