«Vi trenger kanarifugler som varsler oss når uavhengigheten svinner, og vi trenger arbeidshester som utrettelig jobber for å forklare den, verne den og bygge den opp», skriver juryen i forbindelse med at Rettssikkerhetsprisen 2018 ble kunngjort i dag.

Blant tidligere vinnere finner man navn som Carsten Smith, Gatejuristen, Ada Sofie Austegard, Tore Sandberg, Asbjørn Kjønstad, Fahkra Salimi og Stiftelsen Lovdata. Juryen har bestått av Anine Kierulf (leder), Anders Anundsen, Sven Ole Fagernæs, Guri Hjeltnes og Jon Wessel-Aas.

Aktiv internasjonalt

I begrunnelsen fremhever juryen at uavhengige domstoler er en forutsetning for ivaretagelsen av reelle folkestyrer.

– Når dommeres faglige integritet og domstolenes uavhengighet trues, kveles demokratiet, skriver den i avgjørelsen.

Engstad ga i 2012 ut boken «Dommernes uavhengighet», og har det siste året aktivt jobbet blant annet med å skape oppmerksomhet rundt utviklingen i det polske rettsvesenet.

Nils Asbjørn Engstad er til daglig dommer i Hålogaland lagmannsrett, og leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har tidligere vært statssekretær i Justisdepartementet. Siden 2004 har han vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), og han var rådets president i 2016-2017.

Siden 2006 

Rettssikkerhetsprisen ble første gang utdelt i 2006, og tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 26. september.