Styret i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) velges for fire år av gangen, og torsdag 20. juni skal Stortinget stemme over hvem som skal sitte i styret for den neste perioden. Nåværende styreleder Åsne Julsrud tok over vervet midtveis i perioden, da den forrige styrelederen, Cecilie Østensen Berglund, ble utnevnt til Høyesterett. Julsrud ønsker imidlertid ikke å fortsette i vervet.

– Jeg valgte ikke å stille meg til disposisjon for en periode til, fordi det ble for krevende ved siden av fulltids stilling som dommer – med tillegg av andre verv som jeg gjerne vil følge opp videre. Men det har vært lærerike år, sier Julsrud. Hun er til daglig dommer ved Oslo tingrett.

– Meningsfullt oppdrag

Marit Berger Røsland har bakgrunn som advokat i Wiersholm, og hadde flere statssekretærposter i regjeringen, før hun høsten 2017 ble utnevnt til Europaminister. Statsrådsperioden ble imidlertid kort, ettersom regjeringen bare tre måneder senere ble endret gjennom Venstres inntreden i koalisjonen.

Kort tid senere ble hun ansatt som vice president legal i Equinor.

– Nå er jeg foreløpig ikke valgt, men det vil være et spennende og meningsfullt oppdrag. Når vi opplever at menneskerettighetene er under press i mange land er det ekstra viktig å sikre sterke og uavhengige nasjonale institusjoner, også i Norge, sier Berger Røsland.

Ny nestleder

Som ny nestleder har presidentskapet innstilt lagdommer i Hålogaland lagmannsrett Nils Asbjørn Engstad. Engstad leder også Utmarksdomstolen for Finnmark, og har tidligere vært statssekretær i Justisdepartementet. Han er også Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE).

I fjor ble han tildelt Juristforbundets rettsikkerhetspris for 2018. Dagens nestleder, tidligere utenriksminister Knut Vollebæk, går ut av styret.

De tre øvrige medlemmene i styret, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen, er innstilt for en ny periode.

NIMs oppgave er å overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, gi råd til offentlige myndigheter og private aktører, og legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører som arbeider med menneskerettigheter.

Les hele innstillingen her