I dag meddelte Menneskerettsdomstolen i Strasbourg at den på tirsdag vil kunngjøre dom i en barnevernklage mot Norge. Dommen er den første som avgjøres etter at EMDs storkammer sist måned felte Norge i Strand Lobbben-saken, og markerer starten på en svært lang rekke avgjørelser som vil komme fremover.

Det innebærer at Høyesterett, som varslet av Arnfinn Bårdsen tidligere denne uken, vil få minst én fersk kammeravgjørelse å bygge på når den selv settes i storkammer for å vurdere implikasjonene av Strand Lobben.

Høyesterett kunngjorde forøvrig i går at storkammersaken nå er berammet fra 4. februar.

Hastevedtak

Saken EMD nå har avgjort, stammer fra en klage som ble innsendt så langt tilbake som i november 2016. Saken ble kommunisert til norske myndigheter våren 2017, og av denne kommuniseringen fremgår det at barnevernsaken ble startet allerede før barnet var født.

Bakgrunnen var, ifølge kommuniseringen fra EMD, at barnevernet mottok bekymringsmeldinger fra politiet og forebyggende psykisk helsetjeneste, i tillegg til fra anonyme varslere. Etter at barnet var født, ble moren og det nyfødte barnet frivillig flyttet til et familiesenter.

Da moren etter en ukes tid trakk tilbake samtykket om å bli værende på familiesenteret med barnet, ble det fattet hastevedtak om å plassere spedbarnet i fosterhjem. Vedtaket ble senere opprettholdt i Fylkesnemnda og i tingretten.

Rulleblad

Barnefaren har, ifølge kommuniseringen, omfattende fengselsstraff på rullebladet. Sammen med moren har han klaget på at deres rett til familieliv etter artikkel 8 er krenket gjennom omsorgsovertakelsen, og ved at samværet ble satt til kun 2 timer annenhver måned.

I mars 2018 ble det, ifølge dagens pressemelding fra EMD, besluttet at barnet kunne returneres til sine biologiske foreldre. Dette på grunnlag av rapporter om at forholdene i hjemmet da var gode.

Saken er den fjerde eldste i den lange rekken av saker som har hopet seg opp mot Norge i Strasbourg. Etter at det ble klart at Strand Lobben skulle behandles i storkammer, ble nemlig alle barnevernklager mot Norge satt på vent.

Mer enn 30 saker venter nå på avgjørelse.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne saken sto det at detaljert informasjon om hva barnefaren skulle ha gjort fremkom av varsler fra det offentlige. Det riktige er at disse opplysningene kom fra anonyme varslere. Rett24 beklager feilen. Rett24 tilføyer for ordens skyld at det i de offentlige dokumentene fra EMD og ikke finnes informasjon om at disse varslene er blitt dokumentert. Rett24 har videre, som følge av diverse uventet aktivitet i sosiale medier, valgt å redusere faktumbeskrivelsene i artikkelen, sammenlignet med den opprinnelige versjonen.