I mai lanserte Domstoladministrasjonen en egen podcast.

– Hovedformålet er å øke kompetansen hos dommere. Dette er opprinnelig Domstoladministrasjonens initiativ, og er ment som et kompetansetiltak. Men vi som holder på med podden, tenker ganske bredt om hva som er kompetansebyggende for dommerne. Så det blir stort og smått – fra episoder om det man kan kalle dommerhåndverk, til mer generelle samfunnstemaer, fortalte tingrettsdommer Ola Berg Lande da til Rett24.

Sammen med sin kollega Ragnar Lindefjeld, har han planlagt og regissert de foreløpig seks episodene av serien. Begge jobber til daglig ved Oslo tingrett.

I dag lanserte de episode nummer to, der temaet er dommeres ytringsfrihet. Og litt generelt om debattklimaet blant jurister.

Rett24 hadde gleden av å bli invitert med på diskusjonen, sammen med fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf.

De seks episodene som er planlagt så langt er: 

  1. Forliksinitiativ i hovedforhandling (hør den her)
  2. Dommerne og den offentlige samtalen 
  3. Prosessledelse i straffesaker 
  4. Bedømmingspsykologi
  5. Hva kjennetegner en god rettsmekler? 
  6. Rettsliggjøring 

Episodene vil bli lagt ut med noen ukers mellomrom frem mot og etter rettsferien.

Den nyeste podcasten finner du her: