NRK melder i formiddag uten kildehenvisning at det er Jørn Sigurd Maurud som blir utnevnt til ny riksadvokat i dagens statsråd.

Tor-Aksel Busch har ledet Riksadvokatembetet i mer enn 30 år, som assisterende riksadvokat fra 1987, og som øverste leder siden 1997. Neste år fyller han 70, og i vår kunngjorde han at han ønsket å gå av noen måneder før tiden.

– Jeg orker ikke å sitte de siste fem månedene hvor alle venter på at jeg skal gå av, så jeg prøver nå, litt fattigslig vil noen kanskje mene, å gripe regien selv, sa Busch til Rett24 da han annonserte nyheten.

Da søknadsfristen gikk ut, var det to kandidater til jobben:

Katharina Rise (50) er i dag førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, der hun har vært siden 2012. Hun kom da fra stilling som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter. Nylig ledet hun en arbeidsgruppe som skulle fremme tiltak for effektivisering av saksflyt i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn, og hun har siden 2017 vært leder for Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd. Tidligere har hun også ledet utvalget som ble oppnevnt av Norges Skiforbund for å granske medisinbruken i norsk langrenn.

Jørn Sigurd Maurud (59) har vært førstestatsadvokat og øverste leder for Oslo statsadvokatembeter siden 2010. Maurud ble for alvor kjent for offentligheten da han, sammen med statsadvokat Olav H. Thue, aktorerte Orderud-saken tidlig på 2000-tallet.

Den nye riksadvokaten vil møte pressen i statsministerbooligen klokken 12, opplyser departementet.

Rett24 følger saken.