Tor-Aksel Busch har ledet Riksadvokatembetet i mer enn 30 år, som assisterende riksadvokat fra 1987, og som øverste leder siden 1997.

Neste år fyller han 70, og for noen dager siden skrev han til Justisdepartementet at han ønsker å gå av fra 1. november allerede i høst.

– Jeg orker ikke å sitte de siste fem månedene hvor alle venter på at jeg skal gå av, så jeg prøver nå, litt fattigslig vil noen kanskje mene, å gripe regien selv, sier Busch til Rett24.

Busch overtok ledelsen ved Riksadvokatembetet etter Georg Fredrik Rieber-Mohn, da han gikk til Høyesterett. Busch har imidlertid aldri søkt seg den veien, og har gjennom sin karriere holdt seg strengt til påtalesiden - med unntak for et opphold som dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett. Busch begynte som politifullmektig i 1976.

Som ung statsadvokat ved daværende Eidsivating statsadvokatembeter var Busch aktor i straffesaken mot Arne Treholt, sammen med senere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Rettslig medhjelper for aktoratet var forøvrig den gangen Jørn Holme, som senere ble PST-sjef og i dag sorenskriver i Vestfold.