Under den mest hektiske koronalovgivningn i mars, foreslo Justisdepartementet å tillate hjemmesoning også for innsatte som er dømt for voldsforbrytelser. Dette forslaget ble raskt skrotet, men i stedet ble det vedtatt en lovendring som endrer terskelen for hvilke straffedommer som kan sones med elektronisk fotlenke.

Tidligere var regelen at man maksimalt kunne være dømt til fire måneders fengsel, eller ha fire måneder igjen å sone. Nå er dette hevet til seks måneder.

– Erfaring viser at tilbakefall til kriminalitet er lavere blant dem som gjennomfører straff med fotlenke sammenlignet med dem som gjennomfører i fengsel. I tillegg er fotlenke en samfunnsmessig lønnsom straffegjennomføringsform. Derfor har vi jobbet for å utvide bruken av ordningen, uttaler statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i en pressemelding.

Straffegjennomføringsforskriften § 7-2 om elektronisk soning har også fått enkelte andre tekniske endringer, blant annet når det gjelder vilkårene for overføring fra ordinær soning til hjemmesoning.

Endringene finner du her