I fjor ble det ikke bevilget noe som helst til økning av den offentlige salærsatsen. Justert for prisvekst innebar dette i praksis en realnedgang i timesatsen, noe som fikk advokatene til å protestere med blant annet en aksjon på Eidsvolls plass.

I 2019-budsjettet er det funnet plass til en økning på 20 kroner timen. Dette løfter salærsatsen fra dagens 1020 kroner pr time til 1040, en vekst på 1,96 prosent.

Dette skal ifølge budsjettet være i tråd med den forventede prisveksten fra 2018 til 2019, og innebærer dermed en reell nullvekst, om man justerer for inflasjonen.

Lavere enn andre

Ser man på SSBs prognose for 2019, vil 20 kroner vekst innebære en liten realvekst, ettersom SSB anslår prisveksten for 2019 til 1,7 prosent. Prognosen for gjennomsnittlig lønnsvekst er til sammenligning 3,3 prosent. Dette vil gi en en generell reallønnsvekst for arbeidstakere neste år, i motsetning til inneværende år, der prognosene er 2,8 prosent vekst for både prisstigning og lønnsvekst.

De to siste årene før null-året 2017, økte regjeringen salærsatsen med 25 kroner pr år. Året før det igjen ble det protester da satsen kun ble økt med fem kroner.

Advokatene har tidligere fremholdt at salærsatsen over tid har økt for lite, og at satsen i dag burde ligget flere hundre kroner høyere, om den skulle holdt tritt med reallønnsveksten ellers i arbeidslivet.