I januar skulle egentlig straffesaken mot en tidligere advokat startet i Oslo tingrett. Mannen sto tiltalt for å henge opp etterlyst-plakater med bilde av blant andre statsadvokat Geir Evanger. Bakgrunnen er at Evanger er nestleder i organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). En tilsvarende plaket er laget med lederen av foreningen, polititjenestemann Jan-Erik Bresil.«»

Oslo tingrett kom imidlertid til at statsadvokaten som hadde tatt ut tiltalen var inhabil, ettersom hun selv var medlem av NNPF.  Dermed ble saken sendt tilbake til statsadvokatene. Der ble det besluttet at etterforskningen skulle gjenopptas.

Annonse

Har du interesse for jus, teknologi og digitalisering?

QR-koder

– Det ble anført av forsvarer at saken ikke ble tilstrekkelig opplyst, og det har vi for så vidt sett selv også. Så status nå er at den er under etterforskning, sa påtaleleder Eirik Tinglum Skøyeneie til NRK.

Konkret handlet det om at politiet ikke hadde skannet QR-kodene på plakaten, som ledet til nettsteder som gjorde det tydelig at plakaten var ment som satire. Etter en ny runde etterforskning mener nå Oslo politidistrikt ikke lenger at forholdet er straffbart. I påtegningen til statsadvokaten skriver politiet blant annet:

«Plakatene er hengt opp sentralt i Oslo sentrum, noe som kan tilsi at et stort antall personer har sett dem. Plakatene kan imidlertid – i tråd med siktedes egen forklaring for retten – fremstå satiriske, og inngår i konteksten av et dagsaktuelt politisk tema. Det bemerkes at plakatene isolert sett kan fremstå med et mindre klart politisk budskap, enn hvis man skanner og leser informasjonen fra QR-kodene.»

Etter en helhetsvurdering kommer politiet nå til at ytringene ikke rammes av straffelovens bestemmelse om hensynsløse atferd, og at saken derfor bør henlegges som intet straffbart forhold.

– Som forventet

Forsvarer Jon Wessel-Aas skriver i en pressemelding at han tar det for gitt at en habil statsadvokat vil opprettholde politiets innstilling.

– Dette er helt som forventet. I denne saken burde det i utgangspunktet aldri ha vært tatt ut tiltale. Som det fremgikk av behandlingen av påtalemyndighetens tidligere forsøk på å få saken pådømt, ble innholdet i ytringene i plakatene i den omgangen aldri tolket fullt ut eller i sin rette kontekst. Det har Oslo politidistrikt nå gjort, og korrekt konkludert med at ytringene ikke rammes av straffeloven og er beskyttet av ytringsfriheten. At min klient i det hele tatt ble straffeforfulgt, og at det opprinnelig ble tatt ut tiltale, dertil av en inhabil statsadvokat, er beklagelig, sier Wessel-Aas.