Kaffeautomat-leverandøren Selecta kom på andreplass da Oslo kommune i 2017 holdt konkurranse om å få levere kontorkaffe til kommunens ansatte.

I anskaffelseskriteriene var det spesifisert at «kaffen skal i hovedsak være produsert av arabicabønner, med unntak av espressobønnene som skal være mørkbrent og kan være en kombinasjon av arabica og robustabønner.»

Og det er her kommunen ser ut til å ha brent seg.

Når blir en bønne espresso?

Etter at Selecta tapte konkurransen, ba nemlig selskapet om innsyn i tilbudet fra vinneren, Waterlogic. Her fremkom det at vinneren tenkte benytte en kaffebønne fra den svenske produsenten Arvid Nordquist kalt «Dark Mountain». Men kan dette egentlig kalles en espressobønne?

  • Ja, mener kommunen, og konkurransen var derfor helt fair.
  • Nei, mener Selecta, og tilbudet skulle derfor vært avvist.

Dermed blir det atter en gang rettsstaten Norge som må trå til for å avgjøre de store spørsmål i livet. Etter å ha hørt bevisførsel og sakkyndige vitner, starter Borgarting lagmannsrett med å konstatere at det «ikke finnes noe slikt som kaffebønner som fra naturens side er espressobønner». I retten ble det påpekt at det heller ikke finnes noe som fra naturens side er «wok-grønnsaker», selv om man kan finne slikt i frysedisken.

Likevel må det legges til grunn at espressobønner er brent slik at de – etter produsentens oppfatning – egner seg godt til espresso og espressobaserte kaffedrikker, og dermed skiller seg fra andre typer av kaffebønner, mener lagmannsretten:

«Produktet espressobønner skiller seg fra produkter som «påskekaffe» og «wok-grønnsaker», som er trukket frem som eksempler under saken, særlig fordi espressobønner, eventuelt espressokaffe, er en godt innarbeidet egen produkttype i markedet og som tilbys regelmessig som det fra store kaffeprodusenter.

Og ettersom Waterlogic, som vant konkurransen, benyttet seg av bønner som ikke var spesifikt markedsført som espressobønner, skulle tilbudet vært avvist, mener lagmannsretten.

Kommunen forsøkte seg med at heller ikke Selectas tilbud skulle vært godkjent, ettersom de benyttet seg av lysbrent Lavazza. I kravspek'en sto det uttrykkelig at kaffen skulle være mørkbrent. Men denne bønnen blir ikke hørt. Lagmannsretten mener at selv lys Lavazza er mørkbrent nok til å passere som espresso.

– Saken er praktisk viktig, og det er en glede å konstatere at Selecta har fått medhold i lagmannsretten, sier Selectas prosessfullmektig Thomas Nordby.

Ingen sakskostnader

Selectas har beregnet at de ville fått en fortjeneste på nesten 12 millioner kroner om de hadde fått kontrakten, og at dette dermed er den positive kontraktsinteressen som skal erstattes. Det mener lagmannsretten er en i overkant optimistisk beregning av driftsmarginen:

Lagmannsretten finner at grunnlaget for Selectas kalkyler ikke er sannsynliggjort fullt ut, og at det må legges til grunn et vesentlig lavere årlig fortjenestetap enn det som fremgår av Selectas kalkyler. (...) Det årlige fortjenestetap, inklusive renter, settes til 1.500.000 kroner. Det samlede tapet over to år blir etter dette på 3.000.000 kroner.»

Fordi det er så stor avstand mellom Selectas krav og rettens tapsberegning på tre millioner, mener lagmannsretten at det ikke skal tilkjennes sakskostnader. Det gjelder også for tingretten, som kom til motsatt resultat.

Les dommen her