– Jeg kan bekrefte at jeg har søkt. Ut over det ønsker jeg foreløpig ikke å kommentere prosessen, sa Lønseth til Rett24 sist måned. Lønseth var én av to kvalifiserte søkere til jobben.

Fredag ble ansettelsen behandlet i statsråd, og der ble det klart at den tidligere statsadvokaten Pål K. Lønseth overtar stillingen som Trond Eirik Schea forlot i fjor. Schea var ved Økokrim i 22 år, de siste ti som øverste leder. I fjor sommer meldte han overgang til Riksadvokatembetet. Siden da har Hedvig Moe vært konstituert som sjef, samtidig som prosessen med å finne ny leder har dratt ut i langdrag. Først i februar i år ble stillingen utlyst, etter at det blant annet var blitt diskutert om stillingen skulle gjøres om til en åremålstilling.

At Hedvig Moe ikke ville søke jobben, kunngjorde hun allerede i februar.

Lønseth har siden 2013 vært leder for granskningsenheten til PwC. Før det var han statsadvokat, først i Oslo, og siden i det nasjonale statsadvokatembetet, der han blant annet aktorerte den såkalte metanol-saken. Fra 2009 til 2013 var han statssekretær for justisminister Grete Faremo (Ap).