Menneskerettsdomstolen i Strasbourg avsa i vår dom i de første store klimasakene etter EMK. Tre storkammersaker ble behandlet samlet, hvorav Norge var innklaget i én av dem. Saken mot Norge ble til slutt avvist, men saken som ble avgjørende var klagen som var levert mot Sveits.

EMD brukte saken til å meisle ut en ny doktrine om hvordan retten til privatliv etter EMK artikkel 8 forplikter statene til å kutte utslipp. Konklusjonen i den konkrete saken var at Sveits ikke hadde gjort nok.

Les: Tror EMD-avgjørelsen innebærer at Norge bryter EMK i klimasaken

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Kritiserer dommerne

Land som felles i EMD har seks måneder på seg til å rapportere tilbake til Europarådet om hva som er gjort for å etterleve dommen, og nå i juni har sveitsiske lovgivere behandlet saken i to omganger.

Det første voteringen, for tre uker siden, resulterte i en uttalelse om at landet rett og slett ikke ville følge dommen. Sist ble saken endelig behandlet i parlamentet, og der ble formuleringen endret. I følge BBC vedtok Sveitserne ikke å ignorere avgjørelsen direkte, kun en uttalelse som sier at landet allerede har oppfylt de kravene dommen stiller.

Samtidig rettet flertallet krass kritikk mot dommerne, og anklaget dem for å ha gått «utenfor grensene for tillatt rettsutvikling» og «tilsidesatt Sveits demokratiske beslutningsprosesser». Ifølge Politico skal både over- og underhuset i det sveitsiske parlamentet ha omtalt EMDs avgjørelse som juridisk aktivisme.

Skal rapportere

Vedtakene i parlamentet ble fattet mot stemmene fra et mindretall bestående av miljøpartier og den politiske venstresiden. Organisasjonen som vant frem i klagen mot Sveits, «Klimaseniorinnen», kritiserte ifølge parlamentets hjemmeside erklæringen som et «angrep på hjertet av det europeiske menneskerettighetssystemet fra den føderale forsamlingen».

Ifølge parlamentet har justisministeren ikke ville kommentere vedtaket ennå, ut over å varsle at regjeringen tenker rapportere tilbake til Europarådet i august.